Nyheter

Klimatneutral ceremonilokal i Falkenberg

Under hösten utlyste Falkenbergs pastorat en arkitekttävling i form av parallellt uppdrag att gestalta en ny trosneutral ceremoni- och bisättningslokal på Skogskyrkogården i Falkenberg.

White Arkitekter har nu utsetts till vinnare med det klimatneutrala förslaget Andrum för att på bästa sätt ha löst behoven i programmet och tagit till vara den vackra miljön på Skogskyrkogården.

De flesta som är på väg till en begravningsceremoni är i behov av andrum. Mellan parkeringen och ceremonibyggnaden kan besökarna röra sig långsamt genom ett område med bevarad skogskaraktär, som en resa mellan vardagen och ceremonin.  Landskapet och huset samspelar och ger lugn och trygghet för både besökare och personal.  C

Ceremonisalen, tvagningsrummet och visningsrummet tar alla in den omgivande naturen på olika sätt, utan att omgivande rörelser och händelser stör det som händer i rummet.  Detta är möjligt genom att byggnaden är platsanpassad och sätter människan i centrum.

En tydlig logistik möjliggör en god arbetsmiljö och är en förutsättning för att ge besökarna en känsla av värdighet.  Stor hänsyn har tagits till landskapet och hållbara material.  Förslaget bygger på ett balanserat samspel mellan logistik, värdighet och hållbarhet.

– Varje person som besöker skogskyrkogården och den nya ceremonibyggnaden har en egen resa.  I vårt förslag har vi skapat andrum i form av två olika förgårdar in till ceremonirummen – en med blodboken en med en vattenspegel, säger Michelle Bengtsson, ansvarig arkitekt på White.

På det aktuella området står en över hundra år gammal blodbok. Den behålls och utgör en central plats i förslaget, då ceremoni- och bisättningslokalen utformas runtom den. Blodboken får en skyddszon mot bebyggelse och utgör en vacker förgård och skyddad entré till ceremonisalen. Tydligt utformade utblickar, bland annat mot Skogskyrkogårdens damm bjuder in till samspel med naturen och skapar lugn. Olika rum, inomhus som utomhus, har olika tempo, stämning och ljussättning.

– Att bevara en så stor del av befintlig natur och uppvuxna träd som möjligt, är en viktig del i vårt arbete med att skapa värdighet på platsen, Anna Melin, ansvarig landskapsarkitekt på White.

För byggnadens konstruktion föreslås en hög andel trä som också syns i delar av fasaden och de invändiga ytskikten. Ett tätt välisolerat klimatskal tillsammans med insatser som solceller, sedumtak med biokol och en effektiv ventilationsstrategi innebär att Whites förslag är en klimatneutral ceremoni- och bisättningslokal med goda förutsättningar att bli klimatpositiv.