Nyheter

Första spadtaget för Sveriges första demensby

Ett samhälle i miniatyr – med möjlighet för personer med demenssjukdom att leva ett så normalt liv som möjligt inom ett begränsat område. Så kan en demensby i korthet beskrivas. På torsdagen togs det första grävtaget i anslutning till Alstadhemmet, där demensbyn ska stå färdig sommaren 2022.

– Det här är ett historiskt ögonblick och jag är stolt över att få dra igång det här arbetet. En demensby innebär en ny nivå av omhändertagande av personer med demenssjukdom. Här ska skapas en miljö som ger igenkänning och trygghet. Jag ser fram emot en invigning här till sommaren, säger socialnämndens ordförande Venzel Rosqvist innan han satte sig bakom spakarna för att ta det första grävtaget.

Om allt går enligt plan ska demensbyn vara färdig till sommaren.

– Alstadhemmets förutsättningar för att omvandlas till en demensby är gynnsamma. Lokaler och omgivning ger förutsättningar att skapa en miljö anpassad till målgruppen. Här ska personer med demenssjukdom kunna leva ett så normalt liv som möjligt – med promenadstråk där man kan röra sig fritt utan direkt närvaro av personal, tillgång till olika servicefunktioner som frisersalong, kafé med mera, säger Kenneth Johansson, avdelningschef för vård och omsorg i Trelleborgs kommun.