Nyheter

Modernt, innovativt och miljöanpassat område växer fram i Stockholm

Hjorthagen står inför en av de större utvecklingarna inom tullarna i Stockholm. Ett modernt, innovativt och miljöanpassat område ska växa fram de kommande åren är tanken. De första bostäderna började byggas våren 2011 med första inflyttning 2012. När utvecklingen längs Husarviken når Ropsten kommer Hjorthagen att ha fått 15 000 nya invånare.

400 nya bostäder och starkare koppling mellan Hjort­hagen och Norra Djurgårdsstaden. Det är tanken med bygget i Hjorthagsparken.

Men arbetena stöter på patrull:

– Ska de bygga sönder Hjorthagen för ett par hundra bostäders skull? Hjorthagsparken vid Rådjursstigen är vår enda närpark, och pulkabacken är jättepopulär, säger Hjorthagsbon Björn Gustafsson till Mitt i Östermalm.

– Stockholm växer och vi behöver planera för fler bostäder till stockholmarna. Hjorthagskransen ligger i ett kollektivtrafiknära läge som vi ser kan lämpa sig väl för nya bostäder, menar Markus Hellberg, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

– Ny bebyggelse bidrar till mer rörelse och ökad trygghet i området mellan Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen. Områdets serviceutbud ökar med fler förskoleavdelningar, nytt äldreboende och större möjligheter till valbarhet för boende i området, fortsätter Markus Hellberg.

– Vi har hela tiden sett det som viktigt att det blir en avvägning mellan bebyggelse och natur, och vi tror att det kan vara både och. Vi är samtidigt medvetna om områdets stora rekreativa och ekologiska värden och ser att det är viktigt att klara dessa i en fortsatt utveckling av området, avslutar Markus Hellberg.

År 2035 beräknas hela utbyggnadsetappen vara färdigbyggd och det blir området kolkajen som är sist ut.

Det är många aktörer inblandade i projekt:

Abacus Bostad: 75 bostäder, Aqua Villa, ByggVesta: 40 bostäder, Obos Kärnhem: 165 bostäder, Tobin Properties: 120 bostäder, Stockholmshem: 150 bostäder, Åke Sundvall: 120 bostäder, Wåhlin Fastigheter: 60 bostäder och Among Giants Properties AB och Rico Estate Development: 8 000 kvadratmeter.