Nyheter

Täby Park – ny stadsdel i Stockholm

Täby Park är en alldeles nytt stadsdel med starkt fokus på hållbarhet. Det är byggföretagen Skanska och JM som utvecklar platsen tillsammans med Täby Kommun.

När Täby Park står klart ska cirka 20.000 personer bo där i runt 6.000 lägenheter, och där ska även finnas ett 100-tal företag som beräknas anställa 5.000 personer. Redan nu sjuder det av liv när de första människorna och företagen har flyttat in.

Vi pratar med Jan Johansson, projektchef i Täby Park-projektet.

Vi frågar Jan, har de båda parterna JM och Skanska varit överens om den starka miljöprofilen för Täby Park?

– Absolut! Att jobba med höga miljökrav är ju att jobba mot ett rörligt mål – hela tiden kommer det nya processer och nya material som är bättre för miljön. Och detta samarbete och hållbarhetsfokus hade inte fungerat om inte de två företagen hade samma höga miljökrav. Vi är 50/50-partners för hela projektet, Skanska bygger sina bostadskvarter och JM sina – och så har vi Täby Park-bolaget tillsammans som utvecklar allt som är gemensamt, som vägar, skolor, förskolor, parker med mera.

Det blir Svanenmärkta bostäder, mycket parker och gång- och cykelvägar när nya stadsdelen är färdig. Men det är en lång byggprocess, hur tänker ni där när det gäller miljön?

– Redan 2014 gjorde vi en klimatkalkyl för utbyggnad av hela området, fram till 2050. Och då var drivmedel en sak vi analyserade och såg att vi måste jobba med. Sen tog det lite längre tid än vi trodde att få till HVO, även om vi uppmuntrade alla att tanka HVO. Först 2019 fick vi beslut om att sätta upp en egen tankstation för HVO men då kom det här med palmoljan….och vi ville ha HVO utan palmolja. Men de leverantörer vi förhandlade med först kunde inte garantera det. Sen fick vi tips om Energifabriken och de kunde ge oss de garantier vi behövde med Neste MY Förnybar Diesel (HVO). Då gick det fort att få en tank på plats och ställa om till HVO.

Hur långt har ni kommit med HVO?

– Med våra egna fordon är vi uppe i 70-80% användning och målet är förstås 100%, kanske redan i år. Och med våra leverantörer har vi skrivit avtal att de måste köra på HVO inom området. Det gäller 15-20 entreprenadmaskiner och fordon.

Vad hade ni för andra funderingar innan ni valde Neste MY HVO?

– Som vanligt när man inför någonting nytt är det ju så mycket skrönor. En skröna är att det blir dyrare, och det har ju visat sig att det inte blir. Sen att det skulle vara krångligare, och det har vi visat att det inte blir. Och sen såhär att ”men jag har en bandburen maskin, jag kan inte åka till tankstationen”, då har vi köpt en vagn som transporterar den bandburna maskinen till tanken. Så nu finns det ingenting att skylla på.

Jag hörde om er lösning för att alla ska kunna tanka enkelt på området? Berätta om Fillngo https://fillngo.se/

– Energifabriken har skapat en lösning som är väldigt enkel för oss. De fyller på HVO-tanken när det behövs, de ser genom en mätare när det är dags. Våra entreprenörer har en app, de loggar in, tankar, och blir sedan fakturerade direkt från Energifabriken.

Ni på Täby Park har kommit långt i ert miljötänk. Vad kan du ge för medskick till dem som inte kommit igång?

– Man måste börja någonstans, även om det är det lilla. Jag tror inte att man ska tro att ”vi väntar så kommer någon och vänder upp och ned på hela branschen och sen är jag klimatneutral”. Utan jag tror att man måste börja med det lilla och med sig själv. Sen är en klimatkalkyl ett väldigt bra hjälpmedel har vi märkt. Det finns gratisversioner att tanka ned om man inte har en företagsspecifik klimatkalkyl. Så man kan se hur mycket CO2e man släpper ut. Och att jobba tillsammans med andra: vi har precis genomfört två klimatworkshops med Täby kommun, med de personer som är med i vårt projekt. Och alla hade ju olika förutsättningar och vilja. Men det som kommer fram är ju att, vad mycket bra idéer det blir när man är många som kan diskutera, mot att om det sitter några stackare på en kammare och försöker fundera ut någonting översmart.