Nyheter

NCC tecknar avtal för 1,3 miljarder SEK

NCC har tecknat ytterligare ett avtal inom projektet Uleåborgs universitetssjukhus i Finland med uppdraget att uppföra byggnad F. Uppdraget är en del av den andra etappen av sjukhusets utvecklingsprogram och ordervärdet ligger på cirka 1,3 miljarder SEK.

NCC bygger för närvarande byggnad A vid samma sjukhus och de första delarna av huset kommer tas i bruk det närmaste året. Uppdragsgivare för hela projektet är samkommunen för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

– Att bygga stora, toppmoderna sjukhus med den senaste tekniken ställer höga krav på oss som entreprenörer och på våra kunder. Därför är samarbetet helt avgörande. Vårt framgångsrika arbete tillsammans med samkommunen för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt blir en utmärkt grund att bygga vidare på när vi nu går in i nästa etapp, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Byggnad F omfattar cirka 33 000 kvadratmeter och kommer att rymma laboratorium, apotek och bildbehandlingslokaler samt en onkologiavdelning och onkologisk öppenvårdsmottagning.

– Det är väldigt bra att vi kan använda de processer, verktyg och designlösningar som vi har utvecklat och genomfört tillsammans under den första fasen, säger Kari-Pekka Tampio, programdirektör för sjukhusets utvecklingsprogram.

Förberedande arbeten har inletts och byggnationen kommer att starta i januari 2022. Arbetet förväntas vara slutfört i juni 2025.

Ordervärdet uppgår till cirka 1,3 miljarder SEK och orderregistreras i fjärde kvartalet 2021 i affärsområde Building Nordics.