Nyheter

Nexans Climate Day: Stora energibesparingar att göra vid byggnationer

Under Nexans Climate Day i Stockholm presenterade Nexans Sveriges VD Lars Josefsson nya siffror inom energiområdet: Genom att dimensionera upp installationskablar som används vid byggnationer kan vi göra enorma energibesparingar.

Exemplet som presenterades var de 1 kV-kablar med dimensionen 4G150 mm2 som används för installationer i byggnader. Om man inte utgår från mer normal teknisk dimensionering utan istället väljer en mer ekonomisk dimensionering, dvs en kabel med större area, och installerar 4G185 mm2 så hade man kunnat spara energi motsvarande förbrukningen av 61 000 lägenheter.

Kalkylen är baserad på den mängd kablar av 4G150 mm2som installeras i Norden under ett år. Besparingen skulle alltså vara årligen återkommande så länge kablarna är i drift, ungefär till dess det är dags att renovera byggnaden.

– Även om några millimeter tjockare kabel inte låter särskilt mycket, så innebär det i verkligheten enorma förbättringar i överföringskapaciteten. Vi förstår självklart att de som bygger gärna vill hålla nere totalkostnaden, men här skulle vi faktiskt kunna spara pengar genom att minska energiförlusterna även om det innebär en dyrare engångskostnad vid installationen, säger Lars Josefsson VD på Nexans Sverige. 

– En positiv följd av detta är också att vi förbrukar mindre energi, fortsätter han.

Ytterligare något som togs upp under Nexans Climate Day var vindkraftparker – där två av hundra vindkraftverk i princip får generera energi för att kompensera för den energiförlust som kommer av att man har underdimensionerat kablarna vid själva installationen av vindkraftparken.

– Den gröna omställningen är avgörande för mänskligheten, och därför är det också viktigt att vi ser till att göra det på absolut bästa sätt. Förutom att ställa om till förnybara och därmed hållbara energikällor behöver vi också se till att energiförbrukningen är så låg och effektiv som möjligt för att energin ska räcka till den eskalerande elektrifieringen av samhället. Och vi skulle samtidigt rätt snabbt börja spara ordentliga summor om vi ökade dimensionen på kablarna, säger Lars Josefsson, VD på Nexans Sverige.