Nyheter

HSB bygger bostadsrätter i Ängelholm

Text: Marie Louise Aaröe

Bostadsrättföreningen Åkanten ligger, precis som namnet säger, vid Rönneås åkant i centrala Ängelholm. Här bygger HSB 65 nya bostadsrätter som är ritade av Jais Arkitekter och med NCC som totalentreprenör.

– Vi har tidigare arbetat med HSB och fick en förfrågan från dem om att rita bostäder på den gamla badhusplatsen som ligger centralt i Ängelholm i en vacker parkmiljö och alldeles vid kanten till Rönne å, berättar Nisse Landén, arkitekt på Jais Arkitekter. Från de inledande skisserna bearbetades projektet fram till ett förfrågningsunderlag. Därefter handlades NCC upp som totalentreprenör.

Under hösten 2019 tog byggnationen fart. Det är tre huskroppar i olika höjder på mellan fyra och åtta våningar. Mot Badhusgatan ligger det högsta huset på 8 våningar för att trappa ned mot ån där de lägre husen är placerade. Fasaderna är i ljusare tegel mot gatan och lite mörkare tegel mot åsidan.

– Vi har valt tegelfasader som är robust och kommer att hålla över lång tid. Det är skarpskurna distinkta volymer som passar in i den gröna omgivningen. I dagsläget finns det flerbostadshus i väster och villaområde i norr. Dessa nya hus blir ett bra och attraktivt komplement till området. De bidrar till en levande miljö mot gatorna och promenaden längs Rönneå.

De tre byggnaderna har förutom varierande antal våningar även variation i form och fasad för att skapa spänning och dynamik för att ge området ett levande uttryck. Varje detalj är noga vald med danskt slaget tegel och fönsterprofiler och balkongräcken i mässingsfärgad plåt och med gröna sedumtak. Under byggnaderna finns ett parkeringsgarage för föreningens medlemmar. En gästlägenhet och en konferenslokal finns också att tillgå för de boende. Stor vikt har lagts vid utformningen av utomhusmiljön med avsikt att höja boendemiljön.

– Vi har skapat lägenheter som ska ta tillvara på platsen och ljuset, berättar Nisse Landén. Utsikten är viktig och med balkonger i rätt läge som också är inglasade och ger ett extra rum under långa tider av året. Vi har arbetat mycket med känslan att det ska vara välkomnande att komma hem och att det då ska vara öppet och ljust. Entréerna ska upplevas som vänliga och omhändertagande. Det ska kännas tryggt att komma hit.

De 65 lägenheterna kommer att stå klara för inflyttning i februari 2022.

FAKTA:

Byggherre: HSB Nordvästra Skånes ekonomiska förening

Totalentreprenör: NCC Sverige AB

Arkitekt: Jais Arkitekter AB