Nyheter

Utmaningen Skellefteå

Peter Larsson är regeringens samordnare för den stora samhällsomställningen i norra Norrland. Ett arbete som handlar om att få många olika aktörer att samarbeta. Han tror på en fortsatt expansion i Skellefteå, även efter att Northvolts batterifabrik är i gång.

– Skellefteå kommer snart att bli en normalstor svensk stad. Grattis! säger han.

16 december förra året fick Peter Larsson sitt samordningsuppdrag från regeringen. I grunden handlar den omvandling som han ska samordna om ett antal stora industrietableringar: Northvolts batterifabrik i Skellefteå, H2 Green Steels gröna stålverk i Boden, och Hybrit i Gällivare, som utvecklar fossilfri järn- och stålframställning, vilka är några av de tydligaste exemplen. Men omvandlingen handlar också om allt som följer med etableraringarna – tjänsteföretag, restauranger, kultur, behovet av bostäder, utbildning och mycket annat.

– Det har gått väldigt fort. Men jag tycker att ni har tagit till er det här bra i Skellefteå. Det är ungefär som när en kommun blir utsatt för en stor nedläggning. Då är det en annan typ av chock. Det här är en positiv chock. Men båda scenarion kräver en mobilisering av de som är involverade, säger han.

Våg av återflyttning

Peter Larsson understryker vikten av att tala om en samhällsomvandling när han beskriver Skellefteås utveckling.

– Utmaningen i norra Sverige har varit befolkningskurvan. Det är inte så att det är fel att bli äldre, för det blir vi alla. Men vi måste ha en hyggligt blandad sammansättning av befolkningen för skatteintäkterna och för att det ska finnas omsorgspersonal och annat. Nu kan vi få en återflyttningsvåg med barnfamiljer eller studenter som väljer att stanna kvar, säger han.

Fortsatt expansion

I Skellefteå är behovet av bostäder en stor fråga just nu. Men det akuta läget kommer att stabiliseras, menar Peter Larsson.

– Det kommer vara lite bristsituationer nu i början och vi kommer ha tillfälliga bostäder. Men fem år framåt i tiden kommer det att ha stabiliserats. Då är vi vana vid den fortsatta expansionen. För jag tror inte att den kommer att avta efter att Northvolt har slagit upp sina portar. Det kommer att komma andra, mindre företag som tycker att det är intressant att vara på plats här, säger han.

I korthet: Samordnaren Peter Larsson om samhällsomvandlingen i norra Sverige

16 december 2020 utsågs Peter Larsson av regeringen som samordnare för samhällsomvandlingen i norra Sverige. Något som han menar skickar en viktig signal.

– Sverige är ett extremt decentraliserat land. Vi har 290 kommuner, 21 regioner och 250 olika myndigheter. När vi har sådana här stora omställningar gäller det att få koll, så att den ena handen vet vad den andra gör. Det är vad man brukar kalla för stuprör. Jag är väl en utpräglad hängränna i allt det här, säger han.

– Det finns ett problem som är gemensamt för de flesta Norr- och Västerbottenskommuner, Umeå undantaget. Och det är befolkningens sammansättning. Man blir äldre, man stannar kvar, men de unga har flyttat. Nu kan vi få en återflyttningsvåg med barnfamiljer eller studenter som väljer att stanna kvar. Därför är det viktigt att prata om attraktivitet. Det är olika för olika människor. En del kommer vara jätteintresserade av Sara kulturhus här i Skellefteå. Andra är intresserade av friluftsliv. Man måste se alla de här olika aspekterna och tala lite olika språk. Framför allt tror jag att man ska vara väldigt stolt över platsen man bor på.