Nyheter

Kortare ledtid för projektering med avancerad databashantering

Genom en avancerad databas kan Lyckos och deras samarbetspartners korta projekteringstiden av ett nytt bostadsprojekt från 12-20 veckor till ca 2-3 veckor.

– Alla projektörer i ett projekt är knutna till en och samma databas, berättar Mikael Stemell, BIM-ansvarig på Wingårdh Arkitektkontor, som i samarbete med Lyckos har tagit fram systemet. I databasen finns färdiga husdelar specificerade, och ”mallfiler” som arkitekter, konstruktörer, el-, rör- och ventilationsprojektörer ska nyttja.

Det nya arbetssättet har lett till stora tidsbesparingar för alla samarbetspartners, och det är något som även den slutliga kunden, bostadsköparen, tjänar på.

På bilden: Lyckos har utvecklat radhustypen Vinkeln i Stationsstaden i Kävlinge

Bild: Maria Nyman