Nyheter

Öppet hus för synpunkter på nya Paushuset i Enköping

Vid Stora torget i Enköping ska ett nytt Paushus byggas och innehålla handel, restauranger, kontor, bostäder och parkeringar. I kväll arrangeras öppet hus för att få in synpunkter från Enköpingsborna.

Den 23 november och 7 december klockan 17-19 blir det öppet hus i Paushuset då du kan ta del av förslaget och träffa representanter för kommunen och exploatörerna Andersson Company och ALM Småa Bostad.

– Paushuset är med sitt läge vid Stora torget en viktig del av vår stadskärna och helt central för utvecklingen av centrum. Därför vill vi att Enköpingsborna tar chansen att tycka till om förslaget. Vi är nyfikna på vad folk kommer att tycka, säger Ulrika Ornbrant, ordförande kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott.

– Det är Enköpingsborna som ska använda det nya Paushuset så det är viktigt för oss som fastighetsägare att det som vi vill göra tas emot på ett bra sätt. Vi vill ha en dialog och jag hoppas att det kommer folk till öppet hus, säger Johan Thorwid, vd Andersson Company.

Samråd i 6 veckor

Samrådet pågår mellan 8 november och 19 december.

– Vi har valt att ha en längre tid för samråd eftersom den här detaljplanen är strategiskt viktig. Den är viktig utifrån sitt läge men också i ett bredare sammanhang då Paushuset är en pusselbit i arbetet med Årets Stadskärna, säger Domagoj Lovas, tillförordnad stadsarkitekt.