Nyheter

Sporthallen på Håstaholmen kompletteras med padelbanor, konferensdel och kontor

Text: Kjell-Arne Larsson

Sporthallen på Håstaholmen i Hudiksvall kompletteras med en aktivitetshall som kommer att ha padelbanor. Tillbyggnaden kommer samtidigt att ge sportanläggningen ny entré samt butik och restaurang. Dessutom kontors- och konferenslokaler.

– Tanken bakom projekt var att ge mer liv åt Håstaholmen och bland annat ta vara på läget med båthamnen och möjligheten att skapa en sammanhängande strandpromenad runt holmen, berättar Matilda Andersson, ansvarig arkitekt på TM Konsult.

Byggherren Västra Hamnen Lokaler låter nu bygga en ytterligare hall, specialutformad för padelsport. ”Innerhörnet” mellan den befintliga och nya hallen ger plats för en entrébyggnad med flera lokalfunktioner. Denna byggnad smalnar av mot ena gavel och entréfasaden vänder sig därför något mot Håstaholmens bro.

Högt i tak

WSP som svarar för konstruktionsritningar och projekteringsledning, tog tillsammans med TM Konsult fram skisser i tidigt skede. Först var konceptet att entrébyggnaden skulle utformas med två plan, men det visade sig att padelhallen enligt sportens regler skulle behöva mycket hög takhöjd och entrédelen kunde därför utformas med tre plan.

Bottenplanet rymmer framförallt entréhall, butik, restaurang och omklädningsrum. Hela anläggningen får en gemensam entré/reception, oberoende av vilken del av huset man är på väg till.

– Det var utmanande att skapa logistiken i anläggningen med flera typer av personflöden, fortsätter Matilda Andersson. Samt att möjliggöra samverkan och möten mellan skilda aktiviteter på de olika planen.

Våningen en trappa upp inreds med tio cellkontor i fasadläge, två konferensrum, pentry, relaxavdelning och bastu. Två trappor upp blir det 14 cellkontor i fasadlägen, två konferensrum och pentry samt ett större rum där användningen ligger öppen för närvarande. Två av konferensrummen bjuder på en strålande havsutsikt.

– Vi har arbetat medvetet även i övrigt för att få in mycket dagsljus och känsla av rymd. På bottenplanet blir det glasfasader i entré och restaurang. Cellkontoren ligger mot fasaderna och tar in ljus som flödar genom kontoren in till korridorerna, fortsätter Matilda Andersson.

Material och ytskikt på kontors- och konferensplanen går i ljusa toner för att skapa en öppen och trivsam kontorsmiljö. På bottenplanet är det hårdare material, med bland annat stengolv för att klara det högre slitaget.

Projektering

Stomleverantören EAB Norrland svarade för konstruktion av husets stomme. WSP svarade för konstruktionen av grund, akustik och markarbeten. I tidigt skede utfördes geoteknisk undersökning av den befintliga hallens grund samt platsen för tillbyggnaden.

Konstruktionen av grunden tog hänsyn främst till vertikala laster och vindlaster. Området pålades och dessutom användes konsoler i betong på grund av att ny byggnad placerades intill befintlig byggnad med oklar grundläggning.

WSP projekterade även akustiken. En utmaning var att referensvärden saknades för en padelhall och därför krävdes egna undersökningar av faktiska ljudnivåer. WSP svarade även för mark- och anläggning inklusive tillfartsgator, gång- och cykelvägar samt all markinfrastruktur.

FAKTA:

Tidplan: april 2021–januari 2022

Byggherre: Västra Hamnen Lokaler AB

Byggentreprenör: PURO Entreprenad AB

Arkitekt: TM Konsult

Projekteringsledning och huvudkonstruktör: WSP

Stomleverantör: EAB Norrland AB

Kostnad: cirka 60 miljoner kronor