Nyheter

Fördjupad översiktsplan Landvetter Södra införlivas i översiktsplan Härryda

Efter dialog med samhällsbyggnadsavdelningen Härryda kommun föreslog konsortiet för Landvetter Södra tidigare i år att slå ihop pågående fördjupad översiktsplan (FÖP) med pågående översiktsplan (ÖP) för Härryda.

Anledningarna till förslaget är flera. Igår tog kommunstyrelsen i Härryda kommun beslut om att FÖP införlivas i ÖP.

– Vår rekommendation har varit att innesluta FÖP i ÖP-arbetet och påbörja detaljplan för ett avgränsat område som inte påverkas av de delar som har långa tidsperspektiv där andra är huvudägare, exempelvis Trafikverket. Vår rekommendation utgick från det som framkommit kring förlängd tid av FÖP-arbetet, ny lagstiftning och att vi sett att ÖP kommer gå före FÖP. Kommunstyrelsens beslut välkomnas, säger Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling AB.

Den fördjupade översiktsplanen är ett strategiskt dokument som beskriver inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Just nu pågår arbetet med att ta fram förslag till ny översiktsplan för Härryda, ett verktyg för att uppnå stadens vision. 2018 genomförde kommunen dialoger med medborgare för att samla kunskap om deras syn på en framtida utveckling. Den 31 mars 2021 beslutade kommunstyrelsen att återremittera förslag till samrådshandling av översiktsplan för inarbetande av synpunkter från politiken. En politisk arbetsgrupp har under hösten arbetat med beredning av planen. Kommunstyrelsen har nu inrättat ett utskott för det fortsatta arbetet. Ny översiktsplan beräknas antas i början på nästa mandatperiod.

Maria säger vidare att hon ser stora fördelar med att FÖP nu ingår i ÖP, bland annat att det blir en effektiv process och snabbare framdrift, vilket kommer spara resurser och pengar för samtliga involverade parter.

– Arbetet som hittills genomförts inom den fördjupade översiktsplanen för Landvetter Södra är mycket gediget och en nödvändig grund för att nu gå vidare i det fortsatta arbetet i översiktsplanen och förberedelse inför detaljplaner, säger Davor Mihajlovic, projektledare Landvetter Södra Utveckling AB.

Läs mer om processen för översiktsplan och fördjupad översiktsplan på Härryda kommuns webbsida:

https://www.harryda.se/byggaboochmiljo/planarbete/oversiktsplaner/pagaendeoversiktsplan.4.138facbb16aeeff2b9973226.html

https://www.harryda.se/byggaboochmiljo/planarbete/oversiktsplaner/fordjupadoversiktsplanforlandvettersodra.4.29bde0b1171537ea620c2571.html