Nyheter

Jungmansgatan 31-33: Göteborg förtätar och bygger hyresrätter med centralt läge

Text: Marie Louise Aaröe

Jungmansgatan 31-33 i centrala Göteborg byggs på med två våningar. Göteborgs kommun har som mål att förtäta området och möjliggöra fler bostäder med hyresrätter i populärt och centralt läge. Fastigheten ligger nära Linnéstan, känd för alla sina restauranger och sitt uteliv, samt gränsar till Slottsskogen som är ett populärt rekreationsområde. Från 138 lägenheter utökas fastigheten med 38 lägenheter på samma yta.

– Genom påbyggnaden tillför vi ny yta utan att inkräkta på detaljplaneytan samtidigt som vi tillför lägenheter i ett populärt område, berättar Johan Söderqvist, projektledare på bostadsbolaget Ernst Rosén AB. Vi ser framåt och bygger in nya moderna möjligheter i huset. Man kan här hitta lägenheter från 30 kvadratmeter upp till 120 kvadratmeter, vilket innebär att man kan göra en intern bostadsresa.

Här kommer att finnas ett leveransrum för varor till hyresgästerna och det gamla garaget på två våningar rustas upp och får 10 laddplatser för elbilar. Plats kommer också att finnas för cyklar.

– Vi har en stor innergård mot Slottsskogen som vi kommer att rusta upp genom att tillföra utegym, lekplats, grill, boulebana, gräsytor och grönska. Det är viktigt att skapa en trevlig boendemiljö och ge möjlighet för hyresgästerna att lära känna varandra. Det skapar en trygghet i boendet. Byggtekniskt är det en utmaning när vi renoverar de äldre lägenheterna då hyresgästerna bor kvar. Men vi har stor erfarenhet av rotprojekt även om detta projekt är Ernst Roséns största projekt på många år, säger Johan Söderqvist.

Förstärkningar krävs

– Det är ett 140 meter långt hus med 8 trappuppgångar, berättar Emil Löveryd, platschef på Flodéns Byggnads AB. Det ursprungliga huset är på sjuvåningar och nu blir det ytterligare två ny producerade våningar. I den befintliga delen renoverar vi 112 badrum. Samtliga fönster byter vi ut. Garaget är i två våningar totalrenoveras och innergården blir helt ny.

Flodéns har satsat mycket på rotdelen i företaget och med detta projektet har man nu utökat rot-renoveringen till ett påbyggnadsprojekt. Det är ofta självklart att förtäta genom påbyggnader. Fastigheten blir då påverkad med nya tyngder som man måste ta hänsyn till. För att klara detta gjuter man nya betongväggar inne i vissa lägenheter. Man använder en giljotinform. Denna metod möjliggör att man kan bo kvar i bostaden och i närliggande lägenheter. De översta planen är prefabricerade där plan åtta består av betongelement och den översta våningen blir en stålkonstruktion med stomkomplettering av lättväggar.

– För att klara sidledsvinden måste huset och väggarna stabiliseras. Man får spänna upp huset så att det står kvar, säger Emil Löveryd. Det är speciellt att bygga på ett befintligt hus, förutsättningarna ändras kontinuerligt. Tidsplanen får omvärderas samtidigt som tempot måste vara välplanerat för att lyckas. Kranen vi använder i projektet har Europas längsta kranarm detta för att täcke hela huset. Då kranens lastkapacitet är begränsad av tyngden som kranen kan ta på spets får prefab-elementen dimensioneras till kranens kapacitet. Samtidigt följer vi miljöklassningen Silver som bland annat ställer mycket höga krav på exempelvis fönstren både när det gäller ljus, ljud och sol. Miljöklassningen medför även en gedigen uppföljning av allt material som används i projektet.

Jubiléet hägrar

Trots att kalkylen var baserad på platsgjutenkonstruktionen gavs chansen att ändra metod för de nya planen till prefab i form av väggar och filigranbjälklag. Man kortade därmed tidsplanen med tre månader. Många av de kvarboende har en hög medelålder och anpassar sig väl och man försöker vara dem så behjälpliga som möjligt med exempelvis matkassar.

–En utmaning i projektet är logistiken mitt i centrala stan med långtradare som anländer med betongelement, trappor och bjälklag. Det gäller att planera noga så att allt material landar på rätt ställer då det inte finns något lagringsutrymme, berättar Emil Löveryd.

Och allt ska stå klar till Ernst Roséns 70-årsjubileum den 4 oktober 2022. Det är då också slutbesiktningen utförs och överlämnandet av entreprenaden till Ernst Rosén.

Fakta:

Byggherre: Ernst Rosén AB

Totalentreprenör: Flodéns Byggnads AB

Arkitekt: Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer AB

På bilden: De översta planen är prefabricerade där plan 8 består av betongelement och den översta våningen blir en stålkonstruktion med stomkomplettering av lättväggar.

Foto: Emil Löveryd