Nyheter

Veidekke flyttar fem kulturbyggnader i Kiruna

Veidekke har tecknat avtal med LKAB för flytt av fem kulturbyggnader i Kiruna som en del av stadens samhällsomvandling. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med en ordersumma på ca 120 MSEK. Uppdraget kommer utföras av Veidekkes lokala enhet Berggren & Bergman i Kiruna.

– Vi ser fram emot att utveckla det goda samarbetet som vi etablerat under den pågående husflytten av Gula raden och 16-manna samt första fasen i projektet. Vi har på ett framgångsrikt sätt och med ett stort engagemang involverat alla kompentenser för att tillsammans uppnå goda resultat.

Det känns tryggt att arbeta med en grupp som har god kunskap och förståelse i vad LKAB eftersträvar med samhällsomvandlingen, säger Mari Kuokkanen, projektledare vid LKAB:s samhällsomvandling i Kiruna.

Några av de kanske mest ikoniska trähusen i Kiruna förbereds nu för flytt. Det rör sig om SJ-husen på Rälsgatan 11-15 samt Baningenjörsvägen 5 & 7 med tillhörande komplementbyggnader.

Projektet utförs i samverkan mellan LKAB och Veidekke, Berggren och Bergman samt LTH Traktor och ER Bygg. Samverkan innebär att Byggherren och Entreprenören tillsammans projekterar, tar fram handlingar och utför själva flytten i ett nära samarbete.

Själva husflytten planeras till hösten 2022. ROT-arbeten samt övriga byggnationer fortsätter därefter och skall färdigställas under hösten 2024.

– Vi tackar för det fortsatta förtroendet och möjligheten att tillsammans jobba vidare med vår samverkan och involverande arbetssätt. Detta är ett spännande uppdrag som är en viktig del i det nya Kiruna som är under uppbyggnad, säger Peter Johansson, arbetschef Berggren & Bergman.

SJ-husen är en av många träbyggnader i Kiruna med säregna arkitektoniska drag som kommer att flyttas under kommande år. Byggnaderna ingår i den tredje etappen av kulturhusflyttar; inte mindre än 39 hus kommer få ny adress fram till år 2035.