Nyheter

Odalen Fastigheter vinner hyresvärdsupphandling för uppförande av äldreboende

Odalen Fastigheter vinner hyresvärdsupphandling för uppförande av äldreboende om 80 platser i Fridhem, Ängelholms kommun.

Nu står det klart att Odalen Fastigheter tillsammans med SBB vunnit den kommunala upphandlingen för äldreboende om 80 vårdplatser i Fridhem, Ängelholm. Utvecklingsarbetet kommer att påbörjas omgående och färdigställande planeras till november 2023.
De 80 boendeplatserna planeras i en fastighet om drygt 6 400 kvm BTA och 8 vårdenheter (avdelningar) i 4 plan och boendet är utformat för att skapa en trygg och hemlik boendemiljö för den äldre och en god arbetsmiljö för medarbetaren.
I utformningen har vi speglat värdeorden “omtanke”, “öppenhet” och “handlingskraft”. Boendet utvecklas utifrån Odalens fulla koncept med belysningssystem med dagljussimulering, högkvalitativa materialval och diverse välutvecklade välfärdstekniker. ”Vi är mycket glada över att kunna dela med oss av nyheten och att vi får möjlighet att bidra ytterligare till Ängelholms kommun genom uppförandet av detta boende”, säger Odalens VD Alex Mabäcker.
– Det här är ett projekt med höga ambitioner och ett stort lyft för äldreomsorgen i Ängelholm, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.
Odalen har sedan tidigare uppfört ett äldreboende om 60 platser och ett LSS-hem om 12 lägenheter i kommunen. Dessa är belägna i Sommarsol, ett område i Vejbystrand som Odalen fortsätter att utveckla med förskola, skola och trygghetsboende.
– Att våra val och prioriteringar värdesätts och genererar högsta poäng på samtliga kvalitetspunkter – inomhusmiljö, arbetsplats och utomhusmiljö – gläder oss. Med Odalens fulla koncept och vår erfarenhet för vad såväl kommunen som varje enskild brukare behöver, kan vi skapa bästa möjliga boendemiljö. Vårt mål är att bygga för framtiden och skapa långsiktiga värden. Därför är det extra roligt att vårt arbetssätt och vad vi kan erbjuda lyser igenom i de upphandlingsprocesser vi deltar i och signalerar att kommuner värdesätter samma grunder, säger Odalens VD Alex Mabäcker.