Nyheter

Nytt skolprojekt för Masonite Beams

Masonite Beams levererar byggsystemet med lättbalk till skolprojektet Liljaskolan under 2021. Den nya tillbyggnaden byggs i trä.

Nu påbörjas bygget av tillbyggnaden av Liljaskolan i Vännäs. Skolan är en 1200 kvadratmeter stor byggnad och den kommer byggas i trä med uppdrag av Vännäs kommun. VNB byggproduktion väljer Masonite Beams lättbalk till projektet och Structor, medlem i Masonite Beams egna akademi lämnar underlag på stommen.

– Att Vännäskommun väljer en trästomme till skolan är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Masonite Beams tackar för förtroendet och ser projektet som en naturlig del för att inspirera till fler skolprojekt i trä, berättar Daniel Wilded säljchef på Masonite Beams.

Skolan byggs i trä 

Skolan har formats med både klassrum och ombytesrum och den byggs i trä. Stommen för bjälklaget byggs med Masonite Beams byggsystem som objektanpassats och tillverkats enligt beställarens krav på byggnaden. Mikael Lundberg, på Structor i Umeå berättar:

– Byggsystemet från Masonite Beams är bra för att uppnå ljudkraven för skolbyggnaden. Även resurseffektiviteten är unikt med byggsystemet från Masonite Beams. Med byggsystemet får du ut mycket – med lite träråvara.

VNB byggproduktion står som totalentreprenad och har erfarenhet av stomsystemet från Masonite Beams. Flertalet andra byggprojekt har genomförts i Umeåtrakterna. Exempelvis har Hedlundaskolan i Umeå och Vegaskolan i Vännäs ställs upp av VNB med byggsystemet. Just detta projekt med Liljaskolan är ritat av White Arkitekter.

– Vi väljer lättbalkar då klimatbelastningen blir avsevärt mycket lägre jämfört mot massiva bjälklag, berättar Elin Rydh projektingenjör på VNB byggproduktion.

Bygget har precis påbörjats och redan nu är stommen på plats.