Nyheter

Nya svenska Associated Partners i danska Arkitema

Arkitema har fått fyra nya Associated Partners i Sverige: Jill Sköld, Henrik Magnusson, Izabela Kjellman och Elin Andreassen. De har alla varit mycket viktiga för Arkitema Sveriges framgångar de senaste tio åren.

Arkitema Sverige har vuxit sedan den danska arkitektfirman tog steget in på den svenska marknaden 2010. Antalet kontor har växt till tre, senast i somras när Arkitema förvärvade KUB arkitekter i Göteborg, och verksamheten hanterar stora och komplexa arkitekturprojekt i hela landet. Därför vill Arkitema premiera några av de medarbetare som haft en stor roll i att göra Arkitema Sverige till vad det är idag, och utser fyra av de svenska medarbetarna till Associated Partner.

Jill Sköld är affärsområdeschef för Health vid Stockholmskontoret. Hon har arbetat på Arkitema sedan 2010.

Henrik Magnusson är affärsområdeschef för Health vid Arkitemas Malmökontor och har jobbat på Arkitema i drygt tre år.

Izabela Kjellman är senior kreativ ledare inom Health på Stockholmskontoret. Hon började 1995 på företaget som sedan blev en del av Arkitema.

Dessa tre har varit helt avgörande för Arkitemas framgångar inom vårdarkitektur. De har bidragit med ovärderlig kunskap och erfarenhet kring arkitektur som främjar hälsa och hållbarhet, likväl som att se till kundens förutsättningar på bästa sätt.

Elin Andreassen, tävlingsansvarig vid Stockholmskontoret, har också blivit utsedd till Associated Partner. Hon leder Utvecklingsteamet och är en nyckelspelare för att upprätthålla och utveckla Arkitemas arkitektoniska profil.

På bilden: Elin Andreassen, Tävlingsansvarig och Associated Partner