Nyheter

Så kan nya Paushuset i Enköping se ut

Vid Stora torget i Enköping ska ett nytt Paushus byggas och innehålla handel, restauranger, kontor, bostäder och parkeringar. Ambitionen är att det ska bli en levande mötesplats med varierat innehåll både dag- och kvällstid. Nu ska Enköpingsborna få tycka till om förslaget.

Byggnaden kommer vara i tegel, puts och med inslag av trä i en varm jordnära ton. Den kommer variera i höjd. På taket blir det en takterrass.

– Nya Paushuset kommer kunna bidra till att göra Stora torget mer attraktivt och mer levande med folkliv och aktiviteter. Nu vill vi få in synpunkter från invånarna genom dialog och samråd, säger Ulrika Ornbrant, ordförande kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott.

– Vi vill bygga en fastighet som lever 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, säger Johan Thorwid, vd Andersson Company.

Det nya huset ska innehålla:

Handel

Restauranger med nya Paushuset kommer takterrass och uteservering

Utställningsytor

Kontor

Bostäder

Parkering för bilar och cyklar under markplan