Nyheter

Göteborgs kommun avyttrar tre fastigheter med byggrätt

Kommersiella Fastigheter tre fastigheter åt Göteborgs kommun. Med ett högt och fint läge strax invid Älvsborgsbrons brofäste i Klippan, ligger fastigheten Majorna 164:5. Klippan är mycket populärt med goda förbindelser och ett citynära läge.

I detta historiska och populära område avser nu Göteborgs Stad att avyttra en fastighet med byggrätt. Fastigheten Majorna 164:5 ligger högt och fint beläget med utsikt över hamninloppet och Göta Älv, strax invid Älvsborgsbron. Fastigheten har en markareal om 6 311 kvadratmeter och ingår i detaljplan från 2012. Detaljplanen medger en byggrätt för kontor, småindustri och kultur i tre våningsplan motsvarande 2000 BTA på fastigheten.

Klippan har en lång historia och området disponerades på 1700-talet av Ostindiska Kompaniet. Därefter bebyggdes området med Sockerbruket och Porterbryggeriet som avvecklades 1958 respektive 1975. Därefter har området över tid blivit mer och mer attraktivt för kontor- och bostadsetableringar.

Staden avser även avyttra två till fastigheter med byggrätt, en belägen i Göteborgs södra skärgård på Donsö och en i Bergsjön, ca åtta kilometer från Göteborgs centrum.

Invid Styrsöbrons fäste, ligger Fastigheten Donsö 207:2. Fastigheten säljs med byggrätt och har en markareal om ca 1 117 kvm. Detaljplanen tillåter användning för industri/hantverk och kontor.

I området Bergsjödalen säljs en industritomt om 4 529 kvm. Fastigheten har ett bra läge i Göteborg med närhet till Partille centrum och snabb access till både E20 och väg 190. Detaljplanen tillåter användning för industriändamål.