Nyheter

Äldreboende moderniseras och byggs ut

Håsta äldreboende med 40 lägenheter bygger ut med ytterligare 48. Samtidigt görs viss modernisering med något ändrad planlösning i befintliga delar.

Äldreboendet uppfördes kring millenieskiftet och omfattade tre sammanlänkade byggnadskroppar. Huvudbyggnaden har fyra plan och flyglarna två. Fasaderna är utförda i tegel och yttertaken har tegelpannor.

Nu uppförs två ytterligare huskroppar som dockas till de befintliga.

– De får lite annorlunda framtoning med träfasader och falsad plåt på taken, berättar Tomas Wintherflykt, ansvarig arkitekt på FE Arkitekter. Nya byggnadskropparna blir på två våningar.

Bred roll som arkitekt

FE Arkitekter svarar för husarkitektur och landskapsarkitektur (med WSP som underkonsult). Dessutom har företaget rollen som projekteringsledare och samordnare av projektet.

– Sedan tidigare är vi vana vid generalentreprenader och att ha brett ansvar för projekten, fortsätter Tomas Wintherflykt.

Vardera av de nya husen har fyra delar med sex boende i varje, där respektive del har matsal och andra funktioner som är nödvändiga i det särskilda boendet. De nya delarna innehåller också personalutrymmen och förråd.

De befintliga delarna av Håsta äldreboende får samtidigt en tillbyggnad med tillagningskök och teknikutrymmen. Här placeras också en ny entré till äldreboendet. Tillbyggnaden inreds dessutom med ny inlastning och miljörum.

Sammanlänkningsbyggnader dockar de gamla och nya delarna av boendet.

De gamla delarna moderniseras samtidigt med nya undertak, nya armaturer och sprinkler. Delvis förändras också planlösningen och några mellanväggar flyttas.

Även landskap

Landskapsarkitekturen omfattar ny parkering med 32 platser, 5 carports och en förrådsbyggnad. Dessutom ny infart och en trevlig innergård.

De befintliga huskropparna använder bergvärme för värme och kyla. Bergvärmen byggs ut för de nya delarna och kommer att täcka hela värmebehovet.

I slutet av året kommer Håsta nya äldreboende att stå klart i form av en komplett sammanlänkad anläggning som möter behovet av särskilt boende.

Träbyggnadsstrategi

– Det mest utmärkande för det aktuella byggprojektet är kanske att husen uppförs med stomelement i trä. Endast bottenplattor och bjälklag utförs i betong. Detta rimmar väl med kommunens strategi att satsa på träbyggande. Håsta äldreboende blir en fin referens för oss att lägga till tidigare liknande uppdrag samt projekt av mycket varierande karaktär, avslutar Tomas Wintherflykt på FE Arkitekter.

Det kan tilläggas att träelementen levereras av företaget Isotimber.

FAKTA

Tidplan: mars 2020–december 2021

Byggherre: Hudiksvalls kommun

Byggentreprenör: HälsingeBygg i Hudiksvall AB

Arkitektur, projekteringsledning, projektsamordning: FE Arkitekter AB

Kostnad: cirka 130 miljoner kronor

Foto: Tomas Wintherflykt