Nyheter

Kungsleden hyr ut 4063 kvm på Örjan i Västerås

Kungsleden har omförhandlat hyresavtalet med Svenska Takelement som utökar sin befintliga yta från 1 100 kvm till 4 063 kvm i fastigheten Örjan 1 i Västerås.

Avtalet löper över fem år och innebär att fastigheten är nästan fullt uthyrd.

Svenska Takelement utökar sin befintliga yta från 1 100 kvm till 4 063 kvm i Kungsledens fastighet Örjan 1. Det årliga hyresvärdet ökar från 930 tkr till 3,5 miljoner kronor.

– Vår klusterstrategi gör att vi kan hjälpa våra hyresgäster att växa i befintligt bestånd och vi är glada över att fortsatt få förtroendet av Svenska Takelement. Sedan en stor aktör lämnade fastigheten år 2018 har vi fyllt på med intressanta hyresgäster som ger området variation och bistår området med service, säger Mats Eriksson, Regionchef Mälardalen på Kungsleden.

Solceller installeras senare under året och området har både padelhall och gym med försäljning av lunch.

– Efterfrågan på våra takelement har ökat då vi tillhandahåller ett taksystem som innebär ett tätt hus snabbt. Det tycker vi är fantastiskt roligt. För att möta marknadens behov behöver vi därför utöka vår yta för att möjliggöra en högre produktionskapacitet. Läget är optimalt för oss och att få möjlighet att växa utan att flytta blir både smidigt och kostnadseffektivt, säger Göran Petersén, VD på Svenska Takelement.