Nyheter

Contractor fortsätter bostadssatsning i Kåge, Skellefteå

Contractor har fått bygglov för ännu ett stort bostadsprojekt i Kåge. I ett första skede handlar det om 80 lägenheter, men totalt kan det komma att handla om nästan 200 lägenheter.

– Med Skellefteås kraftiga expansion ökar intresset för bostäder även utanför centralorten och satsningarna i Kåge ligger helt i linje med våra ambitioner att bygga ett levande Norrland, berättar Contractors projekteringsansvarige, Mats Håkansson.   

Contractor har sedan tidigare fått i uppdrag att bygga kvarteret Kvarnbacken åt Skebo, med ett 70-tal hyresrätter i tvåvånings loftgångshus från Jörnträhus. Nu står det klart att Contractor även kommer att bygga bostäder i kvarteret Birkarlen i Kåge. Samarbetsprojekt involverar flera delar av Contractorkoncernen: Contractor Holding är beställare, Contractor Mark ansvarar för anläggningsarbetet och Jörnträhus har konstruerat koncepthusen och levererar husstommarna och det är Contractor bygg Skellefteå som ansvarar för totalentreprenaden.

– Det är ett riktigt spännande projekt att få genomföra och extra kul att hela Contractor-koncernen är inblandad. Nu jobbar vi på att hitta en fastighetsägare som köper fastigheterna av oss. Vi vet att det finns flera aktörer som är intresserade av att köpa fastigheterna, vilket visar att det finns en stark tro på den här typen av projekt även utanför centrala Skellefteå, säger Mats Håkansson.

”För många som kommer hit är 10–15 minuters pendling ingenting”

Enligt Mats Håkansson har de stora industrietableringarna i Skellefteå och den medföljande byggboomen medfört stora effekter på regionens bostadsmarknad:

– Det finns en starkare efterfrågan även utanför stadskärnan, inte minst eftersom det är många som flyttar hit från andra delar av världen. För många som kommer hit är 10–15 minuters pendling ingenting, vilket är vad det handlar om ifall vi tar Kåge som exempel. Vi tittar även på möjligheterna att bygga på andra orter utanför Skellefteå och runt om i Norrland, eftersom våra ambitioner om att bygga ett levande Norrland handlar om mycket mer än bara de större orterna. Vi vill bidra till att hela Norrland lever och utvecklas.

Ett projekt som kan växa

Just nu väntar Contractor på att bygglovet för etapp 1 ska vinna laga kraft och nu startas bygglovsprojekteringen upp för etapp 2, då kan projektet i kvarteret Birkarlen växa till ca 200 lägenheter. De nya lägenheterna i Kåge kommer att utgöras av ettor på ca 31 m2, tvåor på ca 53 m2 och treor på ca 70 m2, men det är inte bestämt ännu hur fördelningen ska se ut.

– Det blir tvåvåningshus med loftgångar som utformas så att de smälter in fint i omgivningen. Nu direkt så kommer avverkning av skogen på tomten att genomföras och en del grävning att ske då vi behöver undersöka markförhållandena och planera för hur grundläggningen ska göras. Målet är att vi plattan ska gjutas innan jul i år och bostäderna i den första etappen ska stå klara för inflyttning sommaren 2022, avslutar Mats Håkansson.