Nyheter

Klart med exploatör för stadsbyggnadsprojektet Löjan

Nu står det klart att det är Riksbyggen, NCC och Nordmark & Nordmark som fått uppdraget att omvandla det gamla parkeringsdäcket till ett attraktivt område mitt i centrala Piteå.

Enligt den utökade intresseförfrågan som gick ut i våras så är grundtanken för kvarteret Löjan ex mix av bostäder, verksamhetslokaler och umgängesytor. Här ska också skapas en torgmiljö som väntas bli en levande offentlig plats för möten, aktiviteter och evenemang och ska knyta an till sittgradängerna på parkeringshuset Stadsberget.

Visionen är att skapa attraktiva bostäder som samtidigt skapar förutsättningar för Piteås fortsatta utveckling. Kvarteret ska vara ett gott exempel på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhällsbyggande.