Nyheter

Nya logistikfastigheter i Rosersberg, Stockholm

Verdion europeisk utvecklare av logistikfastigheter, och Tritax EuroBox plc, investerare i stora, högkvalitativa och hållbara logistik- och industribyggnader över hela Europa, tillkännagav idag att de planerar bygga två logistikanläggningar i Rosersberg norr om Stockholm, till ett värde av ca 284 miljoner kronor (27,9 miljoner euro).

Logistikparken på sammanlagt 13 181 kvadratmeter kommer att bestå av två byggnader på 8 204 respektive 4 977 kvadratmeter på en strategisk plats i Rosersberg, vid E4:an mellan Stockholm och Arlanda flygplats. Båda parter attraheras av det strategiska läget och Rosersbergs betydelse som ett logistiknav som förväntas växa ytterligare under de kommande åren.

Tritax EuroBox kommer att förvärva fastigheterna och finansiera utvecklingen genom forward funding, med en köpeskilling som återspeglar en initial nettoavkastning på 4,2%. Verdion kommer att utveckla logistikanläggningarna och fungera som kapitalförvaltare efter uthyrning och färdigställande.

Dessa blir Tritax 18:e och 19:e logistikbyggnad sammanlagt och dess fjärde i Sverige. För Verdion blir dessa anläggningar de senaste i ett växande antal nordiska projekt, inklusive två stora logistikparker nära Köpenhamn och en anläggning för BMWs nordiska distribution, utanför Malmö. Detta är det tredje partnerskapet för Verdion och Tritax EuroBox, som 2020 färdigställde en specialiserad matdistributionsanläggning för HAVI nära Hannover i Tyskland.

Alina Iorgulescu, Assistant Fund Manager på Tritax EuroBox:

– Vi är glada över att förvärva vår andra logistikpark i Sverige, efter förvärvet av Göteborgs-anläggningarna i juni tidigare i år och bygga upp vår närvaro på denna viktiga marknad, som vi förväntar oss kommer fortsätta att prestera väl tack vare starka fundament. Efterfrågan bland hyresgäster är stor och marktillgången är begränsad till de främsta marknaderna, såsom Stockholm och Göteborg, där vi investerar. Att förvärva tillgångar med hjälp av en forward funding-struktur är ett effektivt sätt att få åtkomst till de bästa tillgångarna i de bästa lägena, till marknadsanpassade priser. Vi förväntar oss att båda logistikparkerna ska bli framgångsrika och leverera bra värde till våra aktieägare.

Johan Nihlmark, Head of Business Development i Norden, Verdion:

– Den svenska logistikfastighetsmarknaden erbjuder en enorm potential och detta projekt i Stockholms mest attraktiva logistikläge utgör ett betydande steg framåt i våra planer på att investera och utvecklas i regionen. Citynära logistik är ett stort tillväxtområde och kommer, tillsammans med våra strategiska parker och anläggningsanpassade specialbyggnader, att vara ett stort fokus för vår verksamhet under de kommande åren.

Byggnaderna planeras ha toppmoderna specifikationer för att säkerställa maximal driftseffektivitet, låga hyreskostnader och långsiktig hållbarhet. Båda partnerna har åtagit sig att bygga logistikanläggningar med starka ESG-referenser, med en utvecklingsprocess utformad för att uppnå en certifiering på minst BREEAM Very Good-nivå, inklusive en rad energibesparingsinitiativ, samt lösningar för att öka personalens välbefinnande.

Bygget förväntas starta under fjärde kvartalet i år efter avslutad bygglovsprocess och slutföras under fjärde kvartalet 2022.