Nyheter

Nu startar samrådet för nästa etapp av Stora Sköndal i södra Stockholm

Stora Sköndal fortsätter att växa. Nästa etapp som planeras i stadsbyggnadsprojektet Framtidens Stora Sköndal är till ytan lika stort som Reimersholme.

Etapp 2a är nu på samråd och när planerna förverkligas kommer det att bland annat byggas 1 600 bostäder, butikslokaler, en grundskola, två förskolor och parker i området. Precis som planerna för hela programområdet byggs etappen med miljömässig och social hållbarhet som ledstjärna.

Stora Sköndal vid Drevvikens strand är ett av Stockholms största stadsbyggnadsprojekt. När hela stadsdelen står klar så kommer mer än 10 000 människor att bo och arbeta i Stora Sköndal. Etapp 2a, som är en av de största av projektets sex etapper, är ungefär lika stor som Reimersholme till ytan. Byggaktörerna Wallenstam, Heba/Åke Sundvall, K2A, Malmegårds Fastigheter och NREP, SISAB är de som ingår i etapp 2a.

– Framtidens Stora Sköndal är inget vanligt stadsutvecklingsprojekt. Vi tar över stafettpinnen från Norra Djurgårdsstaden och tar hållbarheten till en ny nivå. Vi kommer att bygga en av Sveriges första stadsdelar som tar ett helhetsgrepp vad gäller både social och miljömässig hållbarhet, säger Tomas Krywult, VD på Stora Sköndal Framtidsutveckling AB.

Etappen omfattar cirka 1 600 bostäder med stor variation: hyres- och bostadsrätter i olika storlekar och uttryck, student- och trygghetsbostäder, gruppbostäder LSS och seniorboende. Det planeras för en grundskola, två förskolor, parker, promenadstråk och ett vattentorg som hanterar områdets dagvatten. I planerna ingår även bil- och cykelpooler, kollektivboende och en fullstor idrottshall. Grundskolan som byggs kommer att sträcka sig ända till årskurs nio, vilket inte finns i området idag.

– I kvarteren kommer det att finnas odlingsytor, gröna tak och gemensamhetslokaler. I etappen ingår både bil- och cykelpooler, samt ett unikt M-hus där M:et står för miljö, mobilitet, möten och möjligheter som kombinerar bostäder, kollektivbostäder, förskola, garage och takterass, säger Tomas Krywult.