Nyheter

Trygghetsboende på Grevegården i Göteborg

Text: Marie Louise Aaröe

Nu bygger MVB den tredje och avslutande delen vid Opaltorget i Göteborg med sammanlagt 52 lägenheter varav 27 lägenheter är trygghetsboende.

– Vi var med i en upphandlingsprocess i samverkan 2017, berättar Jan Andersson, arbetschef på MVB Astor Bygg AB. Vi har tidigare byggt två huskroppar som var färdigställda för två år sedan. Den som vi bygger nu är på 52 lägenheter varav 27 lägenheter är ett trygghetsboende för personer 70+.

Trygghet och närhet

Trygghetslägenheterna är en boendeform för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha tillgång till trygghet och social samvaro. Man bor i en vanlig hyresrätt men har tillgång till smarta lösningar för att förbättra tryggheten och bekvämligheten i lägenheten. De övriga lägenheterna är för olika åldersgrupper.

– Huskropparna innebär en förtätning av bostadsområdet, därför bygger vi nu mycket nära inpå de befintliga byggnaderna. Det har inneburit närkontakt både byggnadsmässigt och med de boende. Därför har det varit viktigt för oss att välja ett byggsystem som snabbt kommer på plats för att störa minimalt.

Snabb resning

– Hela byggnationen är i prefab och stommen har rests med en våning per vecka, det är som ett ”vuxenlego”. De färdigmålade ytterväggarna sätts på plats där fönstren ingår och även tegelfasaden. När monteringen är klar är det också färdigt för att måla invändigt. Det har inneburit korta störningsmoment för de boende, säger Jan Andersson.

Byggnaden är på sex våningar och har tagit sex veckor att resa. Bjälklagen består av massiv betong. Även de bärande innerväggarna är prefabricerade och har kommit färdiga. Därefter har man påbörjat arbetet med taket.

– Detta system har fungerat mycket bra, säger Jan Andersson. Det är snabbt på plats och när vi sedan har fått på taket så tar uttorkningen vid för att därefter påbörja alla inredningsarbeten. I och med detta byggsätt har vi också undvikit byggnadsställningar på utsidan.

Markarbetena påbörjades i april 2021 och inflyttningen kommer att ske under 2022.

Fakta:

Byggherre: Framtiden Byggutveckling AB

Totalentreprenör i samverkan: MVB Astor Bygg AB

Arkitekt: Sjögren Arkitekter AB

Foto: Peter Bartholdson