Nyheter

Nu öppnar världens högsta trähus

Fem år efter att White Arkitekter vann tävlingen att gestalta Skellefteås nya kulturhus öppnas nu dörrarna till invånarnas nya offentliga vardagsrum.

I det 30 000 kvadratmeter stora huset ryms Skellefteå Konsthall, Museum Anna Nordlander, Västerbottensteatern, det nya Stadsbiblioteket och The Wood Hotel med tillhörande restaurang, spa och konferenscenter.

– En av de största utmaningarna i projektet var att övertyga folk att bygga något som inte byggts tidigare. Men med viljan och ambitionen att bryta ny mark inom träarkitektur och hållbart byggande har vi nu realiserat projektet i trä i en skala som många aldrig hade kunnat föreställa sig. Det vi ser nu är resultatet av ett fantastiskt samarbete både med kommunen, samarbetspartners och vårt interdisciplinära team på White, där alla jobbat ihärdigt mot samma mål, säger Robert Schmitz och Oskar Norelius, ansvariga arkitekter på White Arkitekter.

Betydligt lägre miljöpåverkan

rojektet är en viktig milstolpe för White Arkitekter, vars vision är att all deras arkitektur ska vara klimatpositiv från år 2030. Sara Kulturhus binder mer än dubbelt så mycket koldioxid som materialproduktion, transport och byggandet på plats gett upphov till.

Den medvetna utformningen i kombination med ett banbrytande energisystem som utvecklats av Skellefteå Kraft och ABB minskar byggnadens energianvändning. Solpaneler på taket producerar förnyelsebar energi som tillsammans med träkonstruktionen kompenserar mer än väl för de koldioxidutsläpp som byggnaden orsakar. Under 50 år är Sara Kulturhus en klimatpositiv* byggnad. Och byggnaden är designad för att stå i minst 100 år.

– All uppmärksamhet som byggnaden får kan användas till att promota hållbart byggande i hela världen. Vi hoppas att projektet inspirerar och hjälper andra i vår gemensamma omställning till klimatneutralitet, säger Robert Schmitz och Oskar Norelius. 

Träinnovation på nya höjder

Projektet har krävt en rad innovativa lösningar inom masstillverkning av trä för att hantera spännvidder, flexibilitet, akustik och den övergripande tekniska utmaningen. Tillsammans med Dipl.-Ing. Florian Kosche har två olika konstruktionssystem utvecklats, ett för kulturhuset och ett för hotellet. Det 20 våningar höga hotellet är byggt av prefabricerade 3D-moduler i korslimmat trä staplade mellan två hisschakt som också är av KL-trä. Den lägre delen av byggnaden som rymmer kulturhuset består av en prefabricerad trästomme med pelare och balkar av limträ och skjutväggar i KL-trä.

– I Sara Kulturhus har trä använts i en ny skala, inte bara som ett ytskikt för syns skull. Massiva pelare, balkar, skivor och väggar formar rummen och ger dem sitt eget unika uttryck. Det är solitt, varmt och mänskligt och det känns, säger Robert Schmitz och Oskar Norelius.

Sara Kulturhus är folkets hus.

Det utformades för att bli ett kulturellt nav för hela kommunen – en offentlig arena där alla ska känna sig välkomna. Byggnadens centrala placering i staden, stora transparenta glasfasader och entréer i alla riktningar skapar tillsammans en öppen och inbjudande mötesplats.

Utrymmen som vanligtvis är dolda bakom kulisserna är öppna och synliga från gatan, så att hantverket bakom den kreativa processen synliggörs. I hjärtat av Sara Kulturhus finns en gigantisk oprogrammerad foajé som bjuder in till spontanitet, kreativitet och gemenskap för att locka nya målgrupper till kulturhuset.

Fakta:

Area: 30 000 m2
Total golvyta: 28 000 m2 (17 000 m2 kulturhus, 11 000 m2 hotell)
Höjd: 75 meter, 20 våningar över mark
Total kostnad: 105 000 000 EUR (cirka)
Projektperiod: 2016 – hösten 2021
Kund: Skellefteå kommun
Arkitekt: White Arkitekter
Totalentreprenör: HENT AS
Byggingenjör: Dipl.-Ing.Florian Kosche
Träprojektering: TK Botnia
Huvudkonstruktör: WSP
El- och vvs-projektering: Incoord
Belysningsingenjör: White Arkitekter
Träleverantör och montör: Martinsons
Modulleverantör: Derome

Foto: Patrick Degerman