Nyheter

Gert Wingårdh formger bostäder i Karlskrona

Text: Kim Hall

Restaurangen på Kilströmskaj/Björkholmen öppnade upp den fria zonen utmed vattnet och de storskaliga flerbostadshusen i trä, bostadsrättsföreningen Lilla Holm, som formgivits av Gert Wingårdh. Det nya landmärket blev också ett sätt för kommunen att få fler byggherrar att vilja satsa på byggprojekt i Karlskrona.

Det hela började redan 2013 då kommun frågade Torsten Kai Larsen, projektutvecklare på SBU (Svensk Bostadsutveckling) om hur de kunde uppmärksamma fler byggherrar att vilja bygga i Karlskrona. Detaljplanen var klar för Pottholmen och det fanns gott om mark att bygga på.

– Jag och Gert Wingårdh tittade på omgivningarna för att se vad som var unikt för Karlskrona och fann många kraftfulla byggnader. Då hittade vi också platsen i sydväst som vi ansåg skulle var slöseri med så attraktiv plats för parkering där. Kommunen ville ha ett höghus som landmärke, men Gert ville göra en byggnad som hade samma karaktär som övriga byggnader, säger Torsten Kai Larsen.

Detaljplanprocessen blev ganska utdragen även om det inte låg i världsarvet. Till slut kunde tre huskroppar i massivt trä innehållande totalt 47 lägenheter uppföras under perioden 2019 – 2020 med inflyttning under december månad.

– Det var en bra lärotid för oss att bygga i trä. Lite annorlunda sätt än att bygga i stål och betong. Resultatet blev väldigt bra, säger Andreas Karlsson, arbetschef på JSB Construction som hade totalentreprenaden.

Byggnaderna är byggda med korslimmat trä i stommen, betong i garage, förråd och teknikutrymme har en gemensam gård som är öppen mot havet och inbjuder till social samvaro.

Lägenheterna i markplan har uteplatser medan övriga lägenheter har inglasad balkong. Fasaden består av cederspån som bildar ett rutnät av plattor i sedesträ som fästes med rostfri insättning.

Ett lapptäcke i trä impregnerade i kulörerna svart, grått och rött. Hus A består av sju våningsplan, hus B1 av tre och hus B2 av fyra våningsplan.

– I alla mina projekt försöker jag addera mer än bostäder och jobbar därför med fria-, offentliga-, halvprivata-, buffert- och helt privata zoner. Alla zoner är viktiga. Ju tydligare man gör zonen desto mer kraft får nästa zon. När vi gjorde ett gångstråk utmed kajen kunde det uppfattas som om de tillhörde husen. Därför placerade vi en restaurang längs kajen och en trappa bakom restaurangen som skulle uppfattas som privat och tillhörande bostadsrättsföreningen på baksidan om restaurangen. Motståndet vi tidigare hade mött från Länsstyrelsen försvann, säger Torsten Kai Larsen.

Restaurangen tryggade den offentliga platsen och projektet fick en ny dimension och ett miljöengagemang.

Detta projekt fick de tre herrarna; Torsten Kai Larsen, Gert Wingårdh och Pether Fredholm att bli delägare i SBU med syfte att bygga i trä i fortsättningen.

Redan i skrivande stund har de ett nytt gemensamt projekt, Villa Fehr, där de bygger 12 atriumhus och 20 lägenheter i punkthus helt i trä och förhoppningsvis till lägre kostnad.

Fakta:

Byggperiod: våren 2020 – våren 2021

Byggherre: Brf Lilla Holm

Byggentreprenör: JSB Construction

Arkitekt: Gert Wingårdhs arkitekter