Nyheter

Byggstart för nya hyresrätter i Umeå

Idag sattes spaden i marken för Kvarteret Orrspelet 1 & 2 i Umeå. Byggnationen innefattar två byggnader med totalt 103 hyresrätter. Beställare är Rikshem och JSB Construction AB står som totalentreprenör. Projektet är det första inom det tioåriga ramavtal, för byggnation av standardiserade bostäder, som tecknades mellan JSB och Rikshem i slutet av 2019

Byggnationen Orrspelet 1 & 2 är en förtätning av en befintlig fastighet belägen i den populära stadsdelen Mariehem i Umeå. Projektet innefattar två nya punkthus på sju respektive åtta våningsplan och rymmer totalt 103 hyresrätter om 1-3 rum och kök, mellan 31 – 65 kvm. Projektet beräknas stå klart i sin helhet i november 2022.

– Det känns bra att kunna utveckla ett av våra populära områden i Umeå med nya lägenheter och samtidigt skapa nya funktioner som kommer befintliga hyresgäster till del. De nya bostäderna har låg energiförbrukning och byggs med investeringsstöd vilket gör att de kan efterfrågas av många då hyrorna blir lägre, säger Elin Sjöstrand, chef för projektavdelningen på Rikshem.

I samband med byggnationen görs också fastighetens exteriöra samvaroytor om, ett nytt cykelhus med plats för 200 cyklar, nya garage, carports och en verkstad ska byggas till.

– Detta första spadtag markerar också produktionsstarten på ett unikt samarbete mellan entreprenör och fastighetsägare. Rikshem och JSB tecknade för drygt ett år sedan ett 10 årigt ramavtal, vilket verkar för ett långsiktigt byggindustriellt samarbete som skall ge förutsättningar för bra och efterfrågade hyresbostäder i Sverige till rimliga hyror med långsiktigt och god förvaltning, säger Pether Fredholm, vd JSB Construction AB.

Byggnationen av Orrspelet är det första projektet inom det tioåriga ramavtal som JSB och Rikshem tecknade i slutet av 2019. Avtalet gäller byggnation av standardiserade flerfamiljshus och i avtalet ingår också ett gemensamt utvecklingsarbete i syfte att hitta effektiviseringar och synergier i byggprocessen. Avtalet avser att utveckla bra bostäder för fler, sätta standarder och tillföra prisvärda och hållbara bostäder på den svenska bostadsmarknaden.

Foto: Rikshem/Fredrik Larsson Photography