Nyheter

Ungkarlshotell får nya lägenheter

I Familjebostäders hus på Kustgatan 3  i Göteborg startade våren 2021 renovering och ombyggnad av fastigheten. I husets två första våningar, som tidigare varit kontor, byggs 44 nya lägenheter och Inhouse Tech har fått uppdraget som byggledare.

Platsen för fastigheten på Kustgatan 3 har en mångfacetterad historia.

På 1700-talet låg här Herrgård Bellevue, som var knuten till varvet och Ostindiskakompaniet. Under 1800-talet blev herrgården i stället Hasselrothska skolan, i samband med att folkundervisningen började gälla i Sverige.

Den nuvarande fastigheten byggdes 1968 och blev då ett ungkarlshotell. Hotell Klippan som blev dess namn var ett boende till stor del för hemlösa hamnarbetare. I slutet av 80-talet byggdes fastigheten om till kontor och lägenheter.

Idag ägs fastigheten av Familjebostäder som nu gör en större renovering och ombyggnad. De gamla kontorsytorna på de första två våningarna blir till 44 nya lägenheter.

Lägenheterna blir framförallt mindre tvåor med smart planlösning och enstaka ettor. Även de befintliga lägenheterna i huset renoveras och cirka 30 av lägenheterna görs om till trygghetslägenheter för personer över 70 år. I ett trygghetsboende bor man i sin vanliga lägenhet och har tillgång till smarta lösningar för att förbättra tryggheten och bekvämligheten i lägenheten.

Lägenheterna kan göras mer tillgängliga och anpassas med exempelvis elektroniskt dörröga, spisvakt och stödhandtag.

Arbetet innefattar även nya fönster och fasadpartier, ny gemensamhetslokal, tvättstuga, lägenhetsförråd samt cykelförråd som också kommer innefatta en cykelpool. Upprustning av innergård och utemiljön kommer kompletteras med mer belysning och fler sittplatser samt en sollcellsanläggning monteras på taket.

Ambitionen är att Kustgatan 3 ska bli ett digitalt, hållbart och smart hus med gemensamhetslokaler för co-living-koncept.

Projektet förväntas stå klart under senaste delen av 2022.