Nyheter

Veidekke bygger i Amhult

Amhult 2 har tecknat ett entreprenadavtal med Veidekke AB avseende nybyggnation av kvarter Spitfire, Amhult 108:6. Bygglov är beviljat.

Kvarteret omfattar ca 6 692 m2 BTA (byggnadsteknisk area). Fastigheten kommer att bestå av 75 lägenheter samt 5 radhus i tillsammans två hus. Kvarteret kommer att innehålla allt från små yteffektiva ettor till fyra rums lägenheter och radhus med egen ingång.

Kv. Spitfire byggs med en grön gård för de boende och är beläget centralt i Amhult i direkt anslutning till handel och kommunikationer och samtliga lägenheter har antingen uteplats eller balkong. Som totalentreprenör för entreprenaden har Veidekke AB utsetts och entreprenaden kommer att inledas under hösten och skall vara färdigställd under våren 2023.

Maria Nord Loft, VD:

– Veidekke är en aktör som vi känner stort förtroende för och som arbetar i ett flertal fina projekt i Göteborg. Vi ser fram emot ett givande och fullgott samarbete. Vi är även mycket nöjda med att vi fortsätter leverera enligt plan liksom tidigare med två produktioner i gång parallellt för att tillskapa ett förvaltningsbestånd bestående av bostäder och handel i centrala Torslanda.