Nyheter

Arbetar helst med utmanande samhällsbyggnader

Ebes Ventilation i Västerås tycker att de allra roligaste uppdragen är att vara med och bygga fastigheter anpassade för samhällsservice, som till exempel skolor och vårdboende.

Det är både utmanande och fyller en viktig funktion i samhället. Just nu arbetar Ebes Ventilation med etapp två på Irstaskolan i Västerås, ett av deras största projekt någonsin.

En av Sveriges största skolor

– Jag tycker att det är väldigt roligt att få vara med och bygga en av Sveriges största skolor. Under hösten 2022, när projektet är helt färdigt kommer årskurs F-9 att finnas på skolan. Det blir ca 1000 elever på totalt ca 13 800 kvadratmeter som har delats upp i två etapper. Den etapp vi arbetar med just nu innefattar bland annat en skolbyggnad för årskurs 7-9 och salar för fysik, kemi, slöjd och hemkunskap, säger Johan Halling som är platschef på Ebes Ventilation.

– Under sommaren 2020 var vi klara med etapp ett, det tog ungefär 1,5 år att bygga. Etapp ett består av fem byggnader där vi gjort fem fläktrum och satt in sju aggregat. Här finns till exempel ett storkök som krävde ett eget aggregat. Etapp två består av fyra huskroppar och fyra fläktrum, men fortfarande sju aggregat,  säger Mikael Ek som är projektledare på Ebes Ventilation.

Peab står för totalentreprenaden och Västerås stad är beställare. Den befintliga skolbyggnaderna var i dåligt skick och man beslutade att ersätta dessa med helt nya byggnader. Ebes har arbetat tillsammans med Peab tidigare men inte i ett såhär stort projekt som Irstaskolan. Under 2018 lämnade Ebes ett anbud och fick sedan uppdraget inom både ventilation och styr.

Ebes Ventilation är en del av Vesam Group

Ebes Ventilation i Västerås AB ingår i Vesam Group, en organisation som arbetar inom inneklimat, el och automation. Under 2020 förvärvades Vesam Group av Viking Partners vilket gör dem till Ebes nya ägare. I mellansverige är Vesam Group en av de ledande leverantörerna inom bland annat energieffektiva lösningar. De olika parter inom gruppen hjälps åt och kan bidra med sina kompetenser i varandras projekt.

På Irstaskolan har Ebes stått för all ventilation, men även styr och regler där de tog hjälp av sina kollegor inom Vesam Group. Det var Vesam i Katrineholm som hjälpte till i detta projekt berättar Mikael som tycker det är fördelaktigt och smidigt att kompetensen finns inom gruppen.

Ett enormt projekt i två etapper

Mikael Ek har varit i branschen i 25 år och på Ebes i fem år. Det första året på Ebes arbetade han med service och underhåll, och fick sedan frågan om han ville bli projektledare och arbeta mer administrativt. Idag är de två projektledare på Ebes som delar upp projekten mellan sig, och Irstaskolan är Mikaels största projekt någonsin.

– Jag hade aldrig arbetat på kontor innan jag fick frågan här på Ebes, men det har gått jättebra. När arbetet med Irstaskolan påbörjades visste vi inte om den andra etappen skulle bli av. Eftersom projektet gick bra beslutades det sedan att genomföra etapp två, och vi fick återigen lämna ett anbud som vi kunde basera på bra erfarenheter från etapp ett, säger Mikael.

Partneringprojekt tillsammans med Peab

– Etapp två på Irstaskolan är ett partneringprojekt, det var däremot inte etapp ett. Som jag ser det är partnering en fördel. Den största skillnaden som jag har märkt är att man samarbetar på ett bättre sätt, man arbetar som ett team och tar mer ansvar i projektet, säger Johan.

Ebes montörer följer en tidsplan som Mikael satt tillsammans med Peab. Det finns alltid en tid att passa men Mikael säger att de inte känner sig jagade utan allt flyter på bra och de har läget under kontroll. När snickarna har rest stommen ska ventilation, el och rör monteras i varje zon. Eftersom att ventilationskanalerna tar mest plats monteras dessa först. Alla yrkesgrupper är beroende av varandra och samspelet på Irstaskolan är mycket bra.

Samlad leverans från Bevego

I detta projekt valde Ebes att upphandla allt material från ett och samma ställe, och tog in offert från Bevego samt ytterligare två leverantörer. Irstaskolan är ett så omfattande projekt att Johan ansåg det lättare att ta in allt från en och samma leverantör, som då kan hjälpa till att samordna alla leveranser med mera. Att valet föll på Bevego handlade som i många andra upphandlingar till stor del om pris.

– Oftast upphandlar vi inte allt från samma ställe, men då måste vi istället lägga många timmar på samordningen själva. Det har fungerat jättebra med Bevego och dom har hjälpt oss mycket i detta stora projekt. Det är också väldigt smidigt med deras turbilar som kommer ut till arbetsplatsen och levererar när vi behöver något. Det har fungerat klockrent faktiskt, säger Johan.

Höga krav på energiförbrukningen

– Här på Irstaskolan är miljön i fokus och man arbetar för att kunna miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad silver när den står klar. Miljöbyggnad silver har att göra med hur mycket energi som byggnaden förbrukar, och det är en stor process att få en byggnad certifierad. När driften varit igång ett tag kan man se om fastigheten når upp till kraven, säger Mikael.

Utifrån de handlingar som finns i projektet är det konstruktörer som räknar på luftmängd och ljudnivå och ser till att ventilationssystemet i projektet kommer uppfylla miljöcertifieringen. Det är också viktigt att man använder sig av material och produkter som är godkända av byggvarubedömningen. Här kan även Bevego vara med och rekommendera produkter som klarar kraven.

Gott intryck av produkter från TROX

– Vi har egentligen inte arbetat med produkter från varumärket TROX tidigare, bara satt in något enstaka don i ett mindre projekt. Det var Bevego som föreslog att vi skulle testa TROX här på Irstaskolan, de offererade deras produkter inför etapp ett och landade bra i pris. Vi är väldigt nöjda med TROX så vi valde att gå vidare med samma produkter i etapp två på skolan, och vi kommer även att använda oss av de i framtida projekt, säger Johan.

– Det är så roligt att vi på Bevego får leverera helheten till Ebes. Vi levererar bland annat våra egna rektangulära kanaler, TROX takdon, TROX VAV-spjäll Leo, cirkulära kanaler, brand/brandgasspjäll, huvar och montagematerial. Rektangulära och cirkulära kanaler körs ut direkt till arbetsplatsen från respektive fabrik, sakvaror samlastas och körs ut från filialen med vår turbil, och allt ankommer under samma leveransdag! När vi gjorde upphandlingen till första etappen så visste vi inte att det skulle bli en till. Det är jätteroligt att vi får leverera alla delar även till del två, säger Christoffer Ek som är platschef på Bevego i Västerås.

Ett resultat som består

– Det roligaste med ett sådant här projekt är att det verkligen står ett hus här när vi är klara. När vi packar ihop och åker står byggnaden kvar, och den kommer att stå här i många generationer. När vi påbörjade projektet var ytan tom, och snart är det ett färdigt hus här, det är häftigt. Jag bor 100 meter härifrån och går ofta förbi här, så jag kommer kunna njuta av det vi har åstadkommit, avslutar Mikael.