Nyheter

Göteborg: Kontorshus som utmanar perspektiven

Text: Marie Louise Aaröe

NCC är en part i att utveckla Masthuggskajen i Göteborg. I en första etapp uppförs två kontorsfastigheter på tillsammans 27 000 kvadratmeter. En tredje på 8 000 kvadratmeter utvecklas just nu med beräknad byggstart i början av 2022.

Masthuggskajen är en gammal kajplats där världen dockade Sverige och det är från denna plats som svenskarna kom ut i världen med Svenska Amerikalinjen. När Göteborg nu åter vänder sig mot vattnet är detta platsen.

– Vi bygger två fastigheter, berättar Jonas Julin, projektchef på NCC Sverige AB. Vi har delat upp det i två projekt med en gemensam organisation. Brick Studios är på 16 våningar där den lägre delen går ihop med Våghuset som är på 14 våningar. Byggnadernas estetik står ut från den befintliga bebyggelsen där vi i Studio Brick tagit fasta på platsens tegelfasader. Denna byggnad är platsmurad och sannolikt Sveriges högsta platsmurade tegelfasad med sina 16 våningar.

Internt projekt

Det är ett eget utvecklat projekt där NCC har stått för projekteringen, konstruktion och produktion. Sedan 2012 har man varit med i själva utvecklingen av stadsdelen och detaljplanen tillsammans med övriga byggherrar i området samt med Älvstranden Utveckling AB. Grundläggningen för byggnaderna påbörjades i november 2019 och skedde fram till sommaren 2020 då grund- och betongarbetena tog vid för att följas av stom- och fasadarbeten.

Våghusets fasader är klara och sedan juni 2021 håller man på med de invändiga anpassningarna för hyresgästerna. Fasaden på Brick Studios ska vara klar före jul i år.

Ett flertal hyresgäster i Våghuset är kontrakterade, bland annat Mannheimer Swartling Advokatbyrå som kommer att flytta in på de tre översta våningarna. More Alliance kommer att flytta in i Brick Studios på plan sju och åtta tillsammans med bland annat Optima Engineering som har hyrt den översta våningen.

I entréplan kommer det att finnas restauranger, ett konditori och ett gym. På entréplan i Våghuset kommer det att etablera sig en restaurang. Mellandelen kommer att innehålla en nästan 1 200 kvadratmeter stor terrass med pergola och planteringar och bli en trevlig mötesplats för hyresgästerna.

Synligt, därför viktigt

– Den vågformade fasaden är speciell och helt prefabricerad i Estland. Komplexiteten med den böjda formen varvade med böjda glaspartier ligger i fabriken, för oss handlar det om att montera på ett bra sätt. Brick Studios tar med sig sitt koncept från omgivningen med tegel som har tydliga förskjutningar som skapar trevliga terrasser och ett unikt formspråk.

Arbetsmiljön är högt prioriterad och projektet certifieras som Breeam Excellent som är en miljöcertifiering som ställer hårda krav på fastigheten som ska bidra till en bättre miljö med konsekvensen; en bra fastighetsinvestering. Med denna certifiering kan en fastighet också jämföras på en internationell marknad. Masthuggskajen är också certifierad enligt Citylab, som är ett certifieringssystem för hållbar stadsutveckling.

Utmaningen

– När vi kom hit var det sedan tidigare en parkeringsplats. Under tiden som vi schaktade hade vi också arkeologer på plats men har inte hittat några större fynd utan mestadels tekoppar och porslin. Då det från början var en gammal kajkant slapp vi därmed fördröjas. Komplikationerna har handlat om grundläggningen då platsen ligger 20 meter från Götatunneln. Det har varit en utmaning att påla och schakta och vi har noggrant följt prognoser om hur många millimeter saker och ting kan tänkas förflytta sig. Nu har vi kommit upp ur marken och fokuserar på våra hyresgäster. Vi vet att vi är duktiga på att fort kunna ställa om för nya hyresgäster allteftersom, säger Jonas Julin. Hela projektet räknar vi med ska stå klart i december 2022.

Fakta:

Byggherre: NCC Property Development AB

Totalentreprenör: NCC Sverige AB

Arkitekt: White Arkitekter AB

Konstruktör: NCC Sverige AB