Nyheter

HMB bygger nytt centrumkvarter i Knivsta

HMB Construction, dotterbolag i AF Gruppen, ska bygga ett nytt centralt bostadskvarter i Knivsta, söder om Uppsala på uppdrag av Genova och Redito.

Kvarteret består av 133 bostäder med hyresrätt och blir det första av tre kvarter i Segerdal, som ska bli den stadskärna som Knivsta saknar idag. Kontraktssumman är 210 MSEK, exklusive moms.

Projektet har utvecklats av Genova Property Group och Redito och projekterats av HMB, som nu även får totalentreprenaden.

Kvarteret består av två huskroppar som byggs kring en gemensam innergård. En blandning av små och större bostäder ska passa både ungdomar, familjer och seniorer. Entrévåningen består av både lokaler och bostäder med uteplatser och grönytor. Utöver bostäderna byggs torg, gågator och gröna stråk. Kvarteret planeras stå klart under 2023.

– Vi har samarbetat med Genova i två tidigare projekt, bland dem det uppmärksammade bostadshuset Balneum i Gröndal i Stockholm, och ser fram emot att bidra till ytterligare ett lyckat projekt, säger Krister Karlsson, vd för HMB Construction.

Till projekt Segerdal hör ytterligare två kvarter, där HMB idag är involverat i projekteringen.

Knivsta kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner med ambitionen att utveckla Knivsta från ett pendlarsamhälle till en småstad med en egen attraktionskraft. Kommunens vision är att Knivsta till 2025 ska växa från dagens drygt 18 000 till 25 000 invånare.