Nyheter

OBOS utvecklar bostäder på Gamla Fängelset i Kristianstad

OBOS fortsätter sina satsningar i Sverige, nu senast med ett förvärv i Kristianstad omfattande 80 nya lägenheter på den centralt belägna fastigheten Fängelset 2. Förvärvet sker i samverkan med fastighetsbolaget KlaraBo Sverige, som utvecklar 95 hyreslägenheter på fastigheten.

– Det är en välkänd fastighet och från OBOS ser vi fram emot att utveckla platsbyggda bostäder i bostadsrättsformat som är en viktig del av vår affär, säger Anders Bolltoft, Affärsutvecklare på OBOS.

Fastigheten Fängelset 2 inrymmer en fängelsebyggnad från 1846 med tillhörande miljöer och komplementbyggnader. Området användes fram till 2013 som kriminalvårdsanstalt och togs därefter över av en privat fastighetsägare som 2017 valde att göra om delar av fastigheten till studentbostäder. Nu har fastighetsägaren valt att sälja av de delar som inte omfattas av studentbostäder, vilket skapar två lika stora byggrätter på 7 500 BTA vardera. Köpare är OBOS och KlaraBo, som kommer att utveckla totalt 175 bostäder i separata bolag.

– Det känns bra att vi har träffat detta samarbete med KlaraBo, och vi känner oss trygga i att vi i samverkan med dem och övriga parter kommer att utveckla fastigheten till ett trivsamt bostadsområde, säger Anders Bolltoft.

– Tillsammans med OBOS har vi förvärvat en byggrätt i ett av Kristianstads mest attraktiva lägen. Med förvärvet stärker vi ytterligare vår position i Skåne och fortsätter vår tillväxtresa inför den börsnotering vi planerar att genomföra i slutet av 2021 eller början av 2022”, säger Andreas Morfiadakis, VD på KlaraBo.

Innan fastigheten kan tas i bruk för bostäder behöver en ny detaljplan tas fram. Man räknar med cirka två års planläggning innan något av de nya bostadsprojekten kan säljstarta.

– På OBOS arbetar vi mycket med det vi kallar för livet mellan husen, och det ser vi som en spännande utmaning i detta projekt. Vi ser framför oss att man gör om rastgården till en innergård med prunkande trädgårdar, som känns privat men samtidigt öppen. Men det är ännu för tidigt att uttala sig om hur det kommer att se ut på detaljnivå – mycket av det kommer att avgöras i utformningen av detaljplanen, avslutar Anders.

Fakta om planprogram för fastigheten Fängelset 2

Fastigheten Fängelset 2 är idag planlagd för allmänt ändamål. För att kunna bebygga fastigheten permanent för andra ändamål, till exempel bostäder, krävs en ny detaljplan. Som underlag för detta finns ett planprogram som godkändes av byggnadsnämnden 2017.

Syftet med planprogrammet är att visa förslag på hur en förtätning kan ske med hänsyn till den befintliga kulturmiljön och omgivningens förutsättningar. Förtätningsförslaget utgår från befintliga kulturmiljövärden, stadsplanemönster samt angränsande arkitektoniska stilar.