Nyheter

ByggDialog i Dalarna bygger naturum

Under ett webinarium presenterade ByggDialog Dalarna och Region Dalarna den pågående byggnationen av ett naturum vid Siljansnäs i Leksands kommun.

Tornbyggnaden blir helt ny och den uppförs i trä. Livscykelanalyser har gjorts på ingående material och dessutom är detta första gången som en klimatdeklaration har gjorts för ett bygge i Dalarna.

Det gamla tornet på Björkberget, med utsikt över nästan hela Siljansringen, uppfördes 1933 och revs för ett par år sedan. Nu pågår bygget av ett nytt som blir del av ett komplett naturum. Byggherre är länsstyrelsen Dalarna och precis som övriga naturum i landet ägs det av Naturvårdsverket.

Träbyggnad

— Naturum Siljansnäs är det första projektet i Dalarna där en klimatdeklaration har gjorts, vilket blir obligatoriskt för alla nybyggen nästa år, berättade inledningsvis Åke Persson, f.d. verksamhetsledare från ByggDialog Dalarna, som var mentor för webinariet. Idag kommer vi att få höra om LCA och Klimatdeklaration. Dessutom ska vi genom FSC-certifiering följa virket ända ut i skogen.

Just nu pågår bygget Naturum Siljansnäs som utförs med stomme och stomkompletteringar i trä. Projekteringsarbetet har haft en rad utmaningar, bland annat brandskydd och vindlast.

Tornet förankras i berget med dragstål. Glasen på observationsplattformen väger 300–350 kg och måste klara pumpeffekten från vindar. Bland mycket annat kan nämnas att konstruktionen i trä och KL-trä monteras med 4800 skruvar (längre än 10 cm) och här krävs stora moment vid montage.

Klimatdeklarationer

Från 1 januari nästa år blir klimatdeklarationer obligatoriska för i stort sett alla nybyggnationer. Utan klimatdeklaration får inte byggherren slutbesked. Detta gör att leverantörerna måste ta fram EPD:er, eller att alternativet generiska data används. Leverantörerna visar lyckligtvis stort intresse och nya EPD:er publiceras i en rasande fart.

Landet runt sitter också byggherrar med sina konsulter och funderar hur arbetet för att få fram klimatdeklarationer ska gå till. Många aktörer har också redan övat sig.

Det bör tilläggas att beräkningen för klimatdeklaration endast omfattar stomme, mellanväggar och klimatskärm. När lagen införs är kravet bara att en deklaration upprättas och redovisas. Inga gränsvärden för utsläpp är satta, sådana krav planeras i kommande skärpningar.

För Naturum Siljansnäs visar klimatdeklarationen att utsläppen blir 68 kg/kvm • år CO2-ekvivalenter, därmed lägre än vad LCA:n visar.

Globala och nationella mål

Magnus Eriksson, som arbetat med miljömål i Dalarna i 20 år och nu även på riksplanet, satte träbyggande i ett brett miljöperspektiv genom att hänvisa till svenska klimat- och miljömål, FN:s Agenda 2030 och EU:s klimatmål. Han konstaterade att byggsektorn kan bidra till många av miljömålens uppfyllelse och exemplifierade med Naturrum Siljansnäs som bidrar till åtminstone tio av FN:s mål.

Testbäddar

– Som ett innovativt exempel betraktar vi Naturum Siljansnäs som en testbädd, påminde Åke Persson avslutningsvis. Vi har fler på gång, bland annat Villa Zero, som ska ha noll i koldioxidutsläpp. Du och ditt företag kan vända er till oss för att förverkliga era idéer i en testbädd. Detta är vår innovationsmodell i ByggDialog Dalarna!