Nyheter

Nyckelroll för COWI när Göteborgs nya halvö tar form

I jakten på attraktiv mark att bebygga tar Göteborg till ett ovanligt och kreativt grepp. Invid gamla Masthugget, stadsdelen där en gång master till de stora segelfartygen tog form, anläggs en konstgjord halvö rakt ut i Göta älv. COWI har en nyckelroll i projekteringen och samordningen av den nya halvön, som innebär geotekniska och konstruktionsmässiga utmaningar av helt nya slag.

Det råder växtvärk i världens sjönära städer. Och samtidigt en längtan till de värden som hamnarna, sjöfarten, vattnet och älven står för, av lång tradition. Men i moderna städer har denna koppling ofta försvagats över tid, samtidigt som efterfrågan på bostäder och kontor i attraktiva lägen ökat. Göteborg delar denna problematik med många andra hamnstäder i världen.

Men nu ska det bli ändring! I Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden ska centrala Göteborg knytas samman och växa till dubbel storlek. En gigantisk utmaning, där den två hektar stora konstgjorda halvön bara är ett första, betydelsefullt steg.

COWI har bidragit med tekniska krav och förutsättningar i upphandlingsunderlaget, och entreprenörer ska vara utsedda till hösten 2021. Nu arbetar teamet vidare med teknisk samordning, projektering och konstruktionslösningar.

– Ett uppdrag som detta får man bara en gång i livet, säger Jennie Karlsson, projektledare på COWI och uppdragsledare för COWIs insatser i projektet.

– Det här kommer att bli ett flaggskeppsprojekt, en referens att vara väldigt stolt över både för oss på COWI och för staden och exploatörerna. Tillsammans kommer vi att visa att det går att skapa nya land- och markområden i vatten, även på platser där markförhållandena är besvärliga.

Närmare vattnet

Älvstranden Utveckling, som är en del av Göteborgs Stad, har i uppdrag att förverkliga visionen för Älvstaden. Halvön på Masthuggskajen spelar en väsentlig roll i projektet med att knyta ihop staden och koppla den närmare vattnet. Älvstranden Utveckling kommer vara byggherre för all grundläggning på halvön, där inom kort både bostäder, flera olika kontor, som Global Business Gate, verksamhetslokaler och ett nytt kajstråk tar form.

– Halvön kommer att sträcka sig 100 meter ut i Göta älv och byggnationen kommer att innebära omfattande anläggningsarbeten i djupa lösa leror. Men leran är bara en del av komplexiteten i detta omfattande projekt. Djupa expertkunskaper kommer att krävas av alla inblandade aktörer. Vi är därför glada över att ha ett starkt konsultteam med i projekteringen, säger Ida Fossenstrand, projektledare på Älvstranden Utveckling.

Anders Malmcrona, tekniskt uppdragsansvarig hos Elof Hansson som ska bygga Global Business Gate, håller med:

– Projektet är extremt utmanande såväl tekniskt som organisatoriskt, med en komplexitet av sällan skådat slag. Samordningen av insatser är av yttersta vikt för ett lyckat resultat, anser han.

Kajkonstruktion uppfinns från grunden

Redan nu väcker arbetet med den nya halvön berättigat uppseende. Staffan Lindén, biträdande uppdragsledare på COWI och tekniskt ansvarig i projektet, ger en bild av en av projektets många tekniska utmaningar:

– Bland det mest komplicerade vi har att jobba med är kajkonstruktionen, som även ska utgöra påseglingsskydd så att inte fastigheterna på halvön kommer till skada om ett fartyg skulle komma ur kurs, säger han.

Halvön ligger i ett stråk där tung sjöfart passerar dagligen, med såväl färjor som frakttrafik som ska upp på Göta Älv. Påseglingar ska inte hända, men kan inte uteslutas.

– Kajkonstruktionen måste därför vara flexibel och energiupptagande i sig. Normalt så bygger man ju inte bostäder och kontor, där människor vistas dagligen, på platser där det förekommer tung fartygstrafik. Det som krävs här har vi därför fått skapa från grunden, den tekniska lösningen är unik från början till slut, säger Staffan Lindén.

Djupa lerlager; djup kunskap

Den beryktade göteborgsleran är, som tidigare nämnts, också en stor utmaning. Just där halvön ska anläggas är lerlagret ovanligt djupt. I en provborrning har COWI slagit rekord med ett borrhål på 117 meter – där man ändå inte nådde ända ned till berggrunden.

Den lösa leran innebär att hela halvön kommer att grundläggas på långa pålar. Alla pålar når dock inte berget, och sättningar kommer därför att uppstå. Sättningarna, både de som uppstår i lerlagret vid pålningen och invid befintlig och kommande bebyggelse, liksom den massundanträngning som pålningen för med sig, måste noga analyseras. Dock anser man idag inom COWI att frågan om att hantera den mäktiga leran mest handlar om befintlig kunskap och noggrannhet.

– Det finns få jordar som är mer väldokumenterade än göteborgsleran, och dessutom är den väldigt homogen, konstaterar Leif Jendeby, senior geoteknisk rådgivare inom COWI.

Leif Jendeby är docent i geoteknik och doktorerade redan på 1980-talet på göteborgsleran vid Chalmers tekniska högskola – där man sedan dess sett en lång rad ytterligare avhandlingar på samma tema.

– Det finns förstås inget utrymme för slarv. Det är inte jättekomplicerat att skapa lösningarna som krävs men komplext; vi måste få ihop en helhet som grund för den kommande byggnationen, som i sig kommer att ha olika grundläggning och olika krav. Med god vilja, stor respekt och noggrannhet går det att lösa, säger Leif Jendeby.

Hållbar stadsutveckling

Och medan COWIs ingenjörer och experter jobbar vidare på tekniska detaljer och lösningar, får det övergripande stadsutvecklingsprojektet uppmärksamhet. Nyligen fick Masthuggskajen utmärkelsen som Årets Citylab-projekt inom hållbarhetstävlingen Green Building Awards. ”Masthuggskajen är i högsta grad en influencer inom hållbar stadsutveckling” konstaterar juryn, och berömmer särskilt den unika och samordnade satsningen på social hållbarhet.

Även när det gäller klimatarbetet har COWI haft ett finger med i spelet. Såväl den färdiga stadsdelen som konstruktionsfasen behöver klimatsäkras. COWIs miljöutredare Emelie von Bahr har bidragit i utformningen av klimatkraven i anläggningsfasen.

– Ett anläggningsprojekt av det här slaget är förknippat med stora utsläpp av växthusgaser; det blir mycket transporter och användning av stål och betong, konstaterar Emelie von Bahr.

Beställarna är drivna och ställer ambitiösa krav när det gäller att minimera utsläppen från materialanvändning och anläggning, berättar hon.

– Projektets omfattning och höga kvalitetskrav har bland annat gjort att vi fått söka oss utanför Sveriges gränser för att undersöka möjligheterna att få tag på återvunnet material. Vi måste också noga anpassa föreslagna åtgärder till den känsliga marina miljö där projektet tar form.

Utmaningar en del av vardagen

För COWIs uppdragsledare Jennie Karlsson är det bråda dagar med en stor arbetsbörda. Samtidigt känner hon tillförsikt och ser fram emot projektets fortskridande:

– Halvön på Masthuggskajen är ett fantastiskt projekt som jag tror att många städer och byggherrar kommer att inspireras av. Visst är det komplext – vi måste titta noga och djupt på varje fråga, borra oss ner i detaljer och risker – men det kommer att bli unikt, säger hon.

Det finns en särskild glädje i att vara med och förverkliga ett projekt av den här digniteten, säger Jennie Karlsson.

– Det har vi på COWI gjort förut! De riktigt stora utmaningarna är vardag hos oss och vi känner oss trygga med vårt mycket kompetenta team.