Nyheter

Småhusboom i Uppsala

Uppsala är den kommun i landet som redovisar högst prognos för antalet byggda småhus under 2021 – hela 300 stycken. Prognosen för 2022 är att minst ytterligare 300 småhus påbörjas, visar Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Uppsala kommun står inför en småhusboom. Uppsala är den kommun i landet som i Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2021 redovisar högst prognos för antalet byggda småhus under 2021, hela 300 småhus har från kommunens sida bedömts bli påbörjade under året. Prognosen för 2022 är ytterligare minst 300 småhus. Som jämförelse beräknas 70 småhus påbörjas i Stockholm i år.

– Vi arbetar ständigt för att det ska finnas bostäder till alla Uppsalabor, under livets olika skeden. Det är viktigt med en blandning av bostadsrätter, hyresrätter, radhus och småhus. Många har en önskan om att bo i ett eget hus, och det är glädjande när statistiken visar att våra ansträngningar ger resultat, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktige beslutade i juni att höja ambitionerna ytterligare för att möta efterfrågan av småhus och öka blandningen av olika upplåtelseformer och boendetyper i kommunen. Målet är att 20–30% av de bostäder som byggs ska utgöras av småhus, radhus och marknära boenden med egen trädgård.

Byggs över hela kommunen

De planerade småhusen är spridda över hela kommunen. I Storvreta har många småhus tillkommit på senare år och i den första etappen av Södra Storvreta planeras för ytterligare 125 radhus, kedjehus, parhus och fristående villor. I Gunsta planeras för uppemot 1500 bostäder, i huvudsak villor och radhus, fram till 2035. Men även i centrala nya stadsdelar som Rosendal och Östra Salabacke bereds plats för stadsradhus.

Dessutom tillkommer satsningar på längre sikt, där enbart Sydöstra staden enligt planen kommer att inrymma minst 5 000 småhus vilket kan jämföras med de 1600 småhus som finns i det stora villaområdet Sunnersta idag.

På bilden: I Östra Salabacke kommer stadsradhus med växthus på taket att stå färdiga för inflytt i början av 2022

Illustration: Okidoki arkitekter