Nyheter

Peab Bostad vann markanvisning i Linköpings nya innerstadskvarter

Ett hållbart boende med en urban gestaltning i fokus när Peab Bostad, tillsammans med arkitektbyrån Tengbom, vann markanvisningen för 52 nya citynära bostäder på Folkungavallen i Linköping.

Peab Bostad har utformat ett kvarter där man ska leva tillsammans över generationsgränserna och har därför skapat lägenheter och sociala ytor som passar alla. Det gröna taket ger ett rekreativt mervärde och en grön upplevelse till boendet på alla våningar. Tillsammans med orangeriet på takterrassen skapar man en kreativ mötesplats och en levande takvåning. Den arkitektoniska idén är en modern tolkning av det stadsmässiga funkishuset med balkong över hörn som ger en stadsmässig karaktär åt platsen, nu uppfört i träteknik med en fasad av träribbor som förstärker områdets identitet.

– Vi vill skapa en inkluderande plats där människor kan leva ett gott liv som är hållbart på riktigt under en lång tid och bidra till att Folkungavallen blir en del av staden att räkna med, säger Peab Bostads affärsutvecklare Per Svedberg.

Gården blir en grönskande oas och får vistelsemiljöer för människor i olika åldrar. På gården finns ett trädäck med sittplatser, cykelparkering och lek som sicksackar sig fram genom grönskan. Här skapas aktiva ytor som kan nyttjas på olika sätt året om. Exempelvis kan sandlådan/boulebanan på sommaren bli till isbana på vintern. Här finns också möjligheter för odling för den med gröna fingrar.

Huset ska miljömärkas i enlighet med Svanen och ska förses med solceller på taket för att producera förnyelsebar el och bidra till kommunens målsättning att vara klimatneutrala till år 2025. Man kommer också att fokusera på återbruk, i huset planeras ett bytesrum där man kan lämna mindre möbler, kläder eller kanske böcker som någon annan kan ha nytta av.

I mitten av gamla Folkungavallen byggs just nu Linköpings nya simhall Tinnerbäcksbadet, men när allt är klart i slutet av år 2025 ska simhallen omges av mellan 450 och 550 bostäder.