Nyheter

Nya hyreslägenheter i Södra Råbylund

Under hösten 2021 byggstartar LKF projektet Pilgrimen i Södra Råbylund. Det blir 113 nya hyresrätter fördelat på fyra huskroppar. Pilgrimen blir det femte området LKF bygger i Södra Råbylund.

LKF har varit med vid utvecklingen av den nya delen av Södra Råbylund sedan 2011. Tillsammans med OBOS vann LKF en markanvisningstävling 2017. Därefter har en detaljplan tagits fram tillsammans med Lunds kommun. Med Pilgrimen går man in i nästa etapp av områdets utveckling.

En ny stadsdel växer fram i östra Lund

Stadsdelen består redan idag av blandad bebyggelse, förskolor och skolor, parker, lekplatser och Råbysjön. Utvecklandet av stadsdelen har nu kommit mer än halvvägs och det kommer att fortsätta bebyggas under flera år framöver. LKF har förutom Pilgrimen fått en markanvisning väster om Råbysjön där det planeras att bygga cirka 140 hyreslägenheter med byggstart 2023.

– Södra Råbylund är ett fantastiskt område, nära både till den lantliga känslan och staden. Vi på LKF är glada att få bygga fler hem här, säger Peter Ovenlund, byggchef på LKF.  

Pilgrimen har utvecklats med hållbarhet i fokus 

Vid utformandet av Pilgrimen har LKF hittat lösningar som samverkar med arkitekturen och hållbarhetstankarna i området.

– I stort sett kommer vi att klara att halvera energiförbrukningen mot Boverkets byggregler och krav. Bland annat har vi satsat på solceller utförda i tunnfilm och en rejäl solfångaranläggning som producerar en stor del av varmvattnet till husen, säger Fredrik Altin, byggprojektledare på LKF.

Planerad byggstart hösten 2021 

I höst byggstartar projektet Pilgrimen och det blir JSB Construction AB som står som totalentreprenör för nybyggnationen av de fyra flerfamiljshusen. Och beräknad inflyttning sker hösten 2023.

–  Vi är glada över att få arbeta tillsammans med LKF i detta spännande projekt, vilket beskrivs som porten in till Lunds nya bostadsområde, Södra Råbylund. Den goda kontakt vi skapat tar vi med oss in i projekteringen och i produktionen. Ett gott samarbete möjliggör fina möjligheter för god arbetsgång och förutsättningar för ett kvalitetsmässigt fullgott överlämnande, säger André Ilvemark Regionchef på JSB. 

– Jag ser fram emot att stå på takterrassen på ett av husen och snegla ut över Lundaslätten och känna stolthet över välfungerande hus byggda med omtanke, vilket är en vision som jag är glad att JSB delar, säger Fredrik Altin.