Nyheter

Sweco vinner internationell tävling: Ska återskapa landområden efter kolbrytning

Kolgruvorna i Tyskland läggs ner. Kvar blir enorma områden med utraderade samhällen och ett starkt påverkat ekosystem. Sweco har vunnit en internationell tävling med en framtidsstudie om hur dessa stora landområden ska återställas så att människor och djur kan leva där igen. Det handlar om att återskapa ett område som bland annat rymmer ett av världens till ytan största dagbrott för brunkol.

Sweco har vunnit den internationella arkitekttävlingen om hur ett 250 kvadratkilometer stort område kring dagbrottet Garzweiler i Düsseldorf, Tyskland, på bästa sätt ska återbyggas. Området, som är lika stort som Stockholms kommun, har påverkats i grunden av den gruvdrift som bedrivits under 50 års tid och som ska läggas ner 2038.

– Uppdraget är unikt då man kan se det som en symbol för hela klimatomställningen. Med projektet tar tyska staten konsekvenserna av användandet av fossila bränslen, säger Johannes Tovatt, ansvarig arkitekt på Sweco.

– Det kommer ta lång tid för ekosystemen att återgå till det normala. Stora delar av området kan idag liknas vid ett ökenlandskap. Bland annat har grundvattennivån sänkts från 3 meter till 300 meter med stora skador på allt levande som följd. När gruvnäringen avslutats kommer det att ta ca 50 år innan grundvattnet återkommit och fyllt den stora sjön, säger Johannes.

Swecos experter inom flera olika områden vann tävlingen med en framtidsstudie. Studien fokuserar på att återskapa landskap och platser för framtidens byar och städer och att återställa åkermark och skog för djur och människor att leva där igen.

I framtidsstudien betonar Sweco återanvändningen av det som följt med kolindustrin, exempelvis genom att bland annat utveckla järnvägar och industri som idag används inom gruvnäringen. På så sätt bevaras minnen från den kol som har brutits.

När finansieringen för projektet är helt klar, vilket beräknas till slutet av 2021, börjar nästa steg med planarbetet som innebär fördjupade studier för hela området.

Foto: Johannes Tovatt