Nyheter

Slutsålt: Nytt bostadsprojekt i Österåker

I slutet av 2019 tecknades avtal mellan bostadsutvecklaren Blooc och Titania om ett nytt bostadsprojekt i Österåker, som de både hade för avsikt att utveckla tillsammans. Projektet omfattades av 30 stadsradhus ritade av arkitekterna på Blooc.

Projektet lanserades under våren 2020 och de 30 stadsradhusen är nu sålda till lyckliga kunder. Produktionen som startades redan under 2020 fortlöper i full fart.

– Vi är mycket nöjda med hur samarbetet med Titania fungerat i vårt första gemensamma projekt tillsammans. Vi hoppas givetvis att samarbetet med Titania kan bli långsiktigt, eftersom vi under många år haft intressanta samtal om bostäder och delar visionen om att utveckla bostäder som folk har råd att bo i, fast utan att kompromissa på samtida arkitektur och design, Säger Emilia Söderman, Marknad/Försäljning Blooc.

Valsjöskogen ligger i Österåker kommun och har stor potential i att bli ett av Österåkers finaste bostadsområden för barnfamiljer. I en trygg miljö omfamnad av natur kommer radhusen att placeras längst den lilla kvartersgatan intill en redan färdigställd lekplats. I närheten kommer även en ny förskola att byggas.

– Att produkten varit rätt för området var det ingen tvekan om men att intresset skulle vara så stort kunde vi inte räkna med. Tyvärr så fick inte alla intressenter möjlighet att teckna avtal men vi hoppas att i framtiden få möjlighet att producera fler radhus av denna typ inom kommunen, säger Wojciech Wondell, Projektchef Titania.