Nyheter

OBOS vinner Malmö Stads markanvisning

OBOS har aviserat sina satsningar på storstadsregionerna – nu senast med en vunnen markanvisning på området Gyllins trädgård i Malmö.

OBOS Sverige var en av 23 aktörer som deltog i markanvisningen och beslutet att det blev OBOS som ska få utveckla området togs den 27 april i tekniska nämnden.

– OBOS har i sitt anbud levererat en genomarbetad projektidé som i sin utformning tar i beaktning platsens historiska och gröna värde. Det tillsammans med mötandet av övriga kriterier och det faktum att OBOS har flera intressanta referensprojekt i sin portfölj i Malmö-området, gör att vi med glädje kan delge OBOS som vinnare i denna markanvisning, säger Camille Ploujoux, projektledare på Malmö Stad.

– Det känns fantastiskt roligt att vi har tagit hem detta. Gyllins trädgård är en anrik plats på centralt läge, nära handel i Toftanäs och på bekvämt cykelavstånd in till Malmö city. Vi kommer att göra vårt yttersta för att skapa ett grönt och livfullt bostadsområde här – en riktig trädgårdsstad, säger Ola Petersson, projektutvecklare på OBOS Sverige.

OBOS anbud består av sex 1-plansradhus med en boarea på 99 kvm, samt åtta 2-plansradhus med en boarea på 145 kvm – de 14 bostäderna ingår i en bostadsrättsförening som får namnet Brf Hjärtbladet. Frida Andersson är chefsarkitekt på OBOS, och har designat husen:

– Vi har valt en upprepad variation i såväl färgsättning som fasadbeklädnad för att förstärka identiteten för varje bostad. Omsorgsfullt valda detaljer som småspröjsade fönster, spaljéer med klättrande pipranka och en arbetad design vid entréerna på tvåplanshusen gör också sitt till för helhetsintrycket.

Växter och odlingsmöjligheter spelar en central roll i OBOS anbud, inte minst med tanke på den plats där projektet ska uppföras, som tidigare har fungerat som handelsträdgård.

OBOS planerar för ett stort gemensamt växthus i föreningen, såväl som ett mindre, eget växthus för varje bostad. I planeringen ingår också mycket växtlighet som ramar in kvarteret i form av både träd, häckar och blommor.

– De gröna och sociala värdena går ihop i detta projekt, och vi ser framför oss hur grönskan ska ge livskvalitet och bidra till ett socialt, tryggt och trivsamt bostadsområde, säger Ola. Det blir dessutom rena paradiset både för unga par, seniorer och barnfamiljer, då det ligger en härlig park och lekplats precis i närheten.

Ola berättar också att hela projektet kommer att bli Svanen-certifierat.

– Svanenmärkningen är en viktig kvalitetsmärkning och den innebär förutom en garanterat sund inomhusmiljö, också att vi behöver ta i särskilt noga beaktning alla de gröna värden som redan finns på platsen, samt utveckla nya värden som gynnar både floran och faunan. Det är en kvalitetsmärkning som i detta fall rimmar särskilt väl med platsens historiska värde, säger Ola Petersson.

OBOS Sverige beräknas få tillträde till marken mellan det fjärde kvartalet 2021 och det första kvartalet 2022, då projektet också planeras att säljstarta. Inflyttning är beräknad till mellan det andra och fjärde kvartalet 2023.