Nyheter

Falkenbergs storsatsning står klar

Text: Katarina Hultin

I Falkenberg invigdes det nya kultur- och kunskapscentret Argus i juli 2020. Det är efter två års arbete som kommunens hitintills största enskilda investering står färdig.

– Argus är en del i vårt stadsomvandlingsprojekt. Målet är att utveckla stadskärnan och Argus är ett steg i det, berättar Simon Burström, byggprojektledare på Falkenbergs kommun.

Produktionsbaserad besiktning

Sedan 2016 har Wikström ett ramavtal med Falkenbergs kommun och har bistått med tre delar i besiktningen av Argus. Svante Nilsson har besiktigat luftbehandlingsinstallationer, Conny Wiberg yttre VA medan Mats Axelsson har besiktigat rörinstallationer. Under produktionsfasen har de tre även utfört löpande produktionsbaserade besiktningar, något som Simon uppskattat mycket.

Besiktningsorganisationen fick också i uppdrag att granska handlingarna och komma med synpunkter på utförandet innan ritningarna stämplades om till bygghandling. Detta innebar att besiktningsgruppen var väl insatta i anläggningen när väl den produktionsbaserade besiktningen påbörjades.

– Wikström har haft koll hela vägen och har alltid kunnat svara på hur vi kan lösa eventuella problem. Det underlättar mycket för oss att det blir rätt från början. På ett så här stort projekt är det dyrt att bygga klart och sedan upptäcka att något blivit fel.

– Produktionsbaserad besiktning börjar bli vanligare, berättar Svante Nilsson. Allt fler aktörer upptäcker hur det sparar både arbete och utgifter under slutet av en produktion.

Det är två år sedan Argus påbörjades och med facit i hand är alla fyra överens om att både process och resultat har varit mycket tillfredställande.

Förhöjer stadskärnan

Argus är ämnad att lyfta sin omgivning med nydanande och spännande arkitektur, samtidigt som det tar hänsyn till omkringliggande byggnader och bidrar till helheten. Resultatet är en luftig byggnad med högt i tak, hela sjutton meter som mest, och gott om ljusinsläpp.

Byggnaden som nu står färdig inhyser stadsbibliotek, samt klassrum och administrativa lokaler för Falkenbergs gymnasieskola. Vidare återfinns även en stor och en liten aula. Dessa kulturrum står inte bara till förfogande för skolverksamheten, utan hela Falkenbergs kulturliv.

– Vi är väldigt nöjda med hur väl vi lyckats ljudisolera de båda aulorna. Det är ju inte helt oviktigt i en biblioteksbyggnad, säger Simon.

Inomhusklimatet behöver också finanpassas och hållas jämnt i temperatur och fuktighetsgrad i en aula som huserar många känsliga instrument. Ventilationen har fungerat utmärkt och temperaturen har hållits stadig även under det varma halvåret som gått, berättar han.

I anslutning till Argus håller ytterligare två byggnader på att färdigställas som en del i satsningen. Dessa två byggnader har planerad slutbesiktning under april 2021 och kommer att husera merparten av gymnasiets teoriklassrum samt vuxenutbildningar.

Miljö som utmanar

Platsen där Argus har uppförts var från början ett fabriksområde. När grävningsarbetet inleddes för att anlägga källarplanet och vattnet började pumpas bort upptäcktes sulfatjord i marken.

– Den gjorde fullkomlig rost av pumparna, berättar Simon. Vi fick pumpa ner sötvatten för att neutralisera sulfaten.

En annan utmaning stod att finna i det som för besökarna gör byggnaden så trevlig att vistas i, nämligen takhöjd och stora fönster. Hur skulle inomhusklimatet hållas stabilt? Efter övervägande valdes bergvärme som i kombination med golvvärmen på markplan genererade låga energikostnader. Dessutom används energibrunnar till att kyla byggnaden under sommaren.

En grön byggnad

Utöver bergvärme används även fjärrvärme som spets vid behov. Solpaneler har installerats på delar av taket och byggnaden nyttjar i nuläget 100 % av solenergin, bland annat till fläktaggregaten. Målet är att vara så energieffektiv och miljövänlig som möjligt och byggnaden har projekterats och byggts för Miljöbyggnad nivå Silver.