Nyheter

Tamarinden deltar i pilotprojekt om energigemenskap

Att dela energi mellan olika bostäder kan vara ett effektivt svar på energiomställningens utmaningar. Nu deltar Tamarinden i ett pilotprojekt för energigemenskaper och beviljas stöd från Energimyndigheten.

Den kommande stadsdelen Tamarinden deltar tillsammans med ett befintligt bostadsområde i Hammarby Sjöstad, Stockholm, i ett pilot- och demonstrationsprojekt med målet att formulera riktlinjer för upphandlingar och regelverk. Detta för att tjänster, innovationer och affärsplaner kan skapas för att realisera framtida energigemenskaper i Sverige.

Tillsammans har piloterna potential att halvera effektbehovet och spara cirka 30 procent av energibehovet för de fastigheter som ingår i energigemenskapen.

Forskningsinstitutet RISE kommer tillsammans med KTH samarbeta och studera de två pilotprojekten. Syftet är att undersöka om möjligheten att dela energi kan fungera som en morot för lokala samhällen att satsa på smarta och hållbara energilösningar, men även ge systemtjänster till energisystemet i stort.

– Det är roligt att vårt projekt i Örebro ger så mycket intresse att RISE och KTH dels vill forska på det vi gör och dels att Energimyndigheten vill stödja dessa insatser. Det gör att vi stärks i att vi gör något viktigt. Det ska också bli kul att jobba tillsammans med Hammarby Sjöstad, säger Jan Johansson, projektledare Stadsbyggnad Örebro kommun.

– Örebro kommun försöker tillsammans med bl.a. ÖBO förflytta regelverk för vad som är möjligt när det gäller energieffektiviseringar. Att få det här beskedet visar på intresset och vikten av det innovationsarbete som nu görs och är viktiga steg för att nå målen i agenda 2030, säger Ullis Sandberg (S) ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

– ÖBO har under ett antal år arbetat med att effektivisera, lagra och dela energi i vårt eget bestånd, nu blir den erfarenheten ett viktigt tillskott till stadsdelen Tamarinden. Där kommer erfarenheterna prövas i en skala som det aldrig gjorts förut. Det pågår en nödvändig omställning av Sveriges energisystem och stadsdelar som Tamarinden är en viktig del av denna omställning. Vi behöver vara modiga och ta vägar som ingen gjort förut. Tamarinden kan bli en prototyp och bidra med viktiga lärdomar till andra stadsdelsprojekt säger Jonas Tannerstad, chef el och automation på Örebrobostäder.

Projektet leds av forskningsinstitutet RISE och kommer att pågå under drygt tre och ett halvt år med start 31 mars 2021.

Tamarinden kommer att bli en hållbar stadsdel i Sörbyängen med 700 lägenheter där husen delar energi på ett sätt som aldrig gjorts förut.

Bakom projektet står Örebro kommun, ÖBO, E.ON, Epiroc, Kumbro samt byggaktörerna ÖBO, Friendly Building, Magnolia, Serneke och Tornet.