Nyheter

Cernera och Kaminsky Arkitektur vinner markanvisningstävling i Linköping

Tillsammans med Kaminsky Arkitektur vinner Cernera markanvisningstävlingen för Folkungavallen i Linköping. Det vinnande bidraget består av 70 lägenheter i bostadsrättsform som fördelas i tre huskroppar. Folkungavallen blir ett av de sista förtätningsprojekten i centrala Linköping.

Projektet kommer att byggas utifrån Svanens krav för certifiering vilket bland annat innebär höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, låg energiförbrukning samt kvalitetssäkrad byggprocess.

— Att Cernera vinner ännu en markanvisningstävling visar att vi är på rätt väg vad gäller det arbete vi just nu lägger på att skapa nya innovativa bostäder. Vi jobbar självklart för hållbara byggnader men ser också till den sociala hållbarheten för de människor som ska bo där, säger Martin Svärd, vVD och projektutvecklingschef på Cernera.

De boende kommer att erbjudas gemensam odling, elbil- och lådcykelpool och digitala lösningar som möjliggör t.ex. bytesdagar. Förutom upplysta cykel- och miljörum kommer bostadsrättsföreningen också få en Huskurage-policy, vilket är ett strukturerat sätt att stärka trygghet och solidaritet mellan grannar.