Nyheter

NCC bygger ut Närlundaskolan i Askersund

NCC ska i partnering med Askersunds kommun bygga om och till Närlundaskolan i Askersund. Entreprenadavtal har tecknats för första etappen om en ny skolbyggnad.

Ordervärdet uppgår till cirka 160 MSEK.

– Det är roligt att vi nu är igång med den här om- och tillbyggnationen som kommer modernisera Närlundaskolan och skapa fler skolplatser. Vi ser fram emot att i samverkan med NCC anpassa skolans ytor för att möta dagens pedagogiska behov och nya framtida arbetssätt, säger Lars Johansson, projektledare Askersunds kommun.

Närlundaskolan för årskurs F-5 behöver moderniseras och byggas ut för att ge plats åt fler elever. Efter ombyggnaden kommer skolan även att omfatta årskurs sex med plats för totalt 575 elever.

NCC ska i en första etapp bygga en ny skolbyggnad i två plan som omfattar cirka 6 000 kvadratmeter. En del av byggnaden kommer att innehålla lokaler för undervisning. I den andra delen byggs skolmatsal och kök i bottenplan och lokaler för administration på ovanvåningen. I uppdraget ingår även renovering av skolans idrottshall.

Skolan uppförs enligt Miljöbyggnad nivå Silver med höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval. Byggnaden får generösa ljusinsläpp och en fasad i trä. Även invändigt blir trä tongivande.

– Som en av Sveriges främsta skolbyggare tar vi med oss vår samlade kompetens och erfarenhet till Närlundaskolan. Med hållbara material och fokus på trivsel, trygghet och rörelsemönster ser vi fram emot att skapa skolmiljöer att lära och utvecklas i för både elever och personal, säger Emma Engström, affärschef NCC Building Sweden.

NCC har påbörjat arbetet. Den nya skolbyggnaden ska stå klar till höstterminen 2022.

Affären är en totalentreprenad i partnering om cirka 160 MSEK och registreras i andra kvartalet 2021 i affärsområde NCC Building Sweden.

Foto: PE Teknik & Arkitektur