Nyheter

Bygglov beviljat för ”Rödängs trädgårdar” i Umeå

I projektet ”Rödängs trädgårdar”, mellan Rödäng och Västerslätts industriområde, planeras för 437 lägenheter fördelat på 222 hyresrätter och 215 bostadsrätter.

Bygglov har nu beviljats men innan någon byggnation kan påbörjas behöver dagvattenfrågan hanteras ytterligare i det tekniska samrådet.

– Det här är ett stort projekt med en blandning av både hyresrätter och bostadsrätter. En viktig fråga i det här bygglovsärendet är hanteringen av dagvatten. Innan några byggnationer kan påbörjas ska ett särskilt tekniskt samråd gällande mark och dagvattenhantering ske mellan Bygglov, VAKIN, Gator och parker och sökande för att säkerställa att allting är okej, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Förslaget till beslut från bygglovskontoret var avslag. Det berodde på ett antal avvikelser. Bland annat uppfylls inte detaljplanens bestämmelse om att fasader längre än 40 meter ska brytas av med fasadförskjutning om minst 0,5 meter samt kulör och materialbyte. En annan avvikelse är att vissa planlösningar inte har separata eller avskiljbara delar för köken.

– Vi anser att vi kan bevilja bygglov trots de avvikelser som finns, till exempel ligger den långa fasaden utan fasadförskjutning mot industriområdet. När det gäller lägenheternas planlösningar så är det ofta så att i mindre lägenheter blir det svårare att ha möjlighet att dela av funktioner på ett bra sätt, att till exempel ha separata kök, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

På bilden: Rödängs trädgårdar

Illustration: Peab