Nyheter

Byggstart: Altura och Drevvikens äldreboende i Heby kommun

Nu har spaden satts i marken för vad som ska bli Heby kommuns nya äldreboende. Den långsiktiga fastighetsägaren Altura och äldreboendespecialisten Drevviken står bakom boendet som ska inrymma 80 äldreboendelägenheter med generösa gemensamhets- utrymmen, lokaler för hemtjänst och hemsjukvård, samt ett tillagningskök kopplat till ett öppet kafé.

Byggnaden kommer omges av en grönskande utemiljö och blir vid färdigställandet nästa år ett välkommet tillskott till stadsbilden i Heby.

Under 2019 utsågs Altura och Drevviken av Heby kommun till att utveckla ett modernt äldreboende i kommunen. Visionen om ett äldreboende med hemlika miljöer, inslag av grönska och en utformning som bjuder in till umgänge var redan då tydlig. Samtidigt skulle planlösningen underlätta såväl navigering för de boende som arbetsflödet för personalen. Under fjolåret tecknades hyresavtal med Heby kommun, entreprenadavtal med Veidekke, och bygglovet vann laga kraft.

Nu har ett första spadtag markerat starten för byggnationen. På plats för spadtaget fanns Carl-Adam von Schéele från Altura, Patrik Englund från Drevviken, Annika Krispinsson från Heby kommun och Antony Norén från Veidekke.

– Heby kommer att få ett äldreboende som inte bara blir ett mysigt och tryggt hem för kommunens äldre, utan dessutom en mötesplats för invånarna i stort. Med ett kafé och omkringliggande gröna ytor blir fastigheten en plats för gemenskap och aktivitet i en lugn atmosfär. Nu är vi glada över att projektet är i gång och ser fram emot att tillsammans med Drevviken och kommunen kunna välkomna de första boende här under nästa år, säger Dorotea Stellmach, Sverigechef på Altura.

Utöver äldreboendets 80 lägenheter och gemensamma utrymmen kommer byggnaden att inrymma kontor för hemtjänst och hemsjukvård, samt ett tillagningskök. Köket kommer även att serva boendets café, dit allmänheten är välkommen. Utomhusmiljön blir aktiv och lummig med boulebana, utegym, odlingslådor och växthus.

– Att leda ett äldreboendeprojekt är alltid spännande, och det här äldreboendet är verkligen något extra. Det engagerar att vi från tidigt skede har kunnat samskapa boendet tillsammans med Heby kommun, och det spadtag som vi tagit idag markerar starten på själva byggnationen. När allt är klart kommer Heby kommun ha ett boende och en mötesplats de kan vara stolta över att kunna erbjuda sina äldre, säger Patrik Englund, grundare på Drevviken.

– Vårdboendet Lövsta kommer att bli ett välkommet tillskott av boendeplatser inom äldreomsorgen som vi så väl behöver. Det nya vårdboendet är ett av de största projekten som kommunen någonsin gjort. Ett modernt och förhoppningsvis välkomnande boende för dem som kommer att bo där, säger Annika Krispinsson (C), ordförande för vård- och omsorgsnämnden.