Nyheter

Nytt, modernt idrotts-, motions- och rekreationsområde i Landskrona

I november 2020 antog kommunfullmäktige Landskronas vägval 2020. En av huvudpunkterna i programmet handlar om Karlslunds idrotts- och parkområde, och hur det ska utvecklas.

I dag behandlades frågan i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Idrottsplatsen har länge utgjort ett nav i stadens idrotts- och fritidsliv. Området är i dag i stort behov av upprustning, men också av en anpassning till vår tid. De flesta av anläggningarna inom idrottsplatsområdet är i dåligt skick och motsvarar inte kraven på hur moderna och funktionella anläggningar ska vara utformade för att möta dagens och framtidens krav och bidra till en bättre folkhälsa. Alla ska känna sig välkomna och inkluderade till Karlslund, både elitidrottare, föreningsaktiva, motionärer och spontanidrottare i alla åldrar, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad. 

Nu startar arbetet med att genomföra programmets intentioner och förverkliga ett nytt, modernt idrotts-, motions- och rekreationsområde.

– Arbetet är indelat i två faser. Den första delen är utredningsfasen. Här tas underlag fram för ett kommande beslut i kommunfullmäktige. Arbetet är indelat i fyra delar: planfrågor, bygg- och teknikfrågor, verksamhets- och innehållsfrågor samt finansierings- och ägarfrågor. Ambitionen är att utredningen ska ligga till grund för beslut i kommunfullmäktige under andra kvartalet 2022, säger Carina Leffler, stadsdirektör, Landskrona stad.

Den andra delen är genomförandefasen. I denna del startar byggprocessen.

Detta förutsätter att kommunfullmäktige först fattar beslut om en etappindelad utvecklingsplan inklusive finansiering för hela Karlslunds idrottsområde enligt det inledande utredningsuppdraget.

– Föreningslivet utgör idag navet när det gäller fysisk aktivitet och rörelse. Detta ställer höga krav på moderna och funktionella anläggningar. Samtidigt ser vi att andelen föreningsanslutna invånare minskar medan det växande behovet av förutsättningar att motionera omfattar allt fler. Detta måste vi förhålla oss till. Därför ska vi nu skapa en helt ny typ av område. Ett område som erbjuder bra förutsättningar för föreningslivet samtidigt som det är inbjudande för de som vill motionera på egen hand, säger Torkild Strandberg.

– Vi vill därför skapa förutsättningar för en hälsosam och frisk stad. Det ska ske genom ett helhetskoncept för Karlslund, baserat på att förbättra och utveckla befintliga styrkor. Parken och idrottsområdet utgör utgångspunkten. Målet är att skapa ett unikt idrotts-, fritids- och rekreationsområde. Områdets idrottskaraktär ska utvecklas och kompletteras med ett tydligt folkhälsoperspektiv. Detta ska komma alla stadens invånare till nytta, säger Torkild Strandberg.